Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • ÜYELERİMİZ
 • PLATFORM ÜYELERİ
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
 • Turan GÜVEN
  Turan GÜVEN
  Platform Üyesi
  Akademisyen(Biyoloji)
  Prf.Dr.TURAN GÜVEN

  Biyagrafi

  Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Biyoloji Eğitimi

  Lisans
  Ankara Üniversitesi Faen Fakültesi Biyoloji Bölümü (1972)

  Yüksek Lisans
  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (1975)

  Doktora
  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (1979)

  İş Deneyimi

  43 Yıllık öğretim üyesi...


  Doğum Yeri
  Kadirli (01.02.1950)

  Yabancı Diller
  İngilizce Fransızca (Okuma-anlama düzeyinde)

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (93/103, 1999)...

  Normal ve UV ile Işınlanmış Spalax leucodon (Rodentia: Spalacidae)’da Megakaryositik Emperipolasis Olayının Işık Mikroskobu ile İncelenmesi

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (98-03-04-08, 1998)...

  Kurt Örümceği (Alepecosa pulverulenta)’inde (Areneae,Lycosidae) Zehir Bezinin Mikroskobik Olarak incelenmesi

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (1998)...

  Kurt Örümceği (Alepecosa pulverulenta)’inde (Areneae,Lycosidae) Zehir Bezinin

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (1998)...

  Ağızdan Verilen Titanyumdioksit’in Fare İnce Bağırsak Mukoza Epiteli Hücrelerince Alımı ve Etkilerinin Elektron mikroskopla

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (1996)...

  Enterobacter aerogenes ve Plazmidlerinden 2,3-Bütandiol ve Asetoin Üretiminde pH 6-Asetolaktat oluşturan enzimin rolü

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (1994)...

  Normal ve UV ile Işınlanmış Kör Fare Derisinin Elektron Mikroskopla İncelenmesi

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (2006)...

  Fen-Teknoloji ve Biyoloji Öğretmen Adayları İçin Biyoteknoloji Eğitiminin Deneysel Planlaması

  DPT-ALTYAPI PROJESİ (2003K 120470-40)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi İleri Eğitim ve Araştırma Merkezi (Araştırma altyapı projesi)

  Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

  Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
  •Agelena labyrinticha (Areneae: Agelenidae)nın zehir salgısı ve zehir bezi ekstraktlarının karşılaştırmalı protein profilleri XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-24 Haziran, ADANA
  •Eritrozin";in fare dermal mast hücrelerinde degranülasyon etkisi ( Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Elektron mikroskopi Kongresi, 1-4 Eylül, ODTÜ)
  •Acute effects of ESWL on the structure of rabbit kidney and adjacent organs Journal of Endourology, 7(supplement 1):87. ( October 20-23, Florence, İtalya)
  •Koledok kanalı bağlanmış tavşanların karaciğer hücrelerindeki ince yapı değişmeleri XI. Ulusal Elektronmikroskopi Kongresi: 8-10 Eylül, Edirne
  •Dekstranın tek dozunun fare dermal mast hücreleri üzerinde degranülasyon etkisi XI. Ulusal Elektronmikroskopi Kongresi: 8-10 Eylül, Edirne
  •Evrensel ve Yerel Boyutları ile Biyogüvenlik Politikası XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 31 Ağustos-2 Eylül, ESKİŞEHİR
  •Ultraviyole radyasyonunun körfare (Spalax leucodon) dermal bağ dokusu fibroblastları üzerine etkileri 14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 1-4 Eylül, BURSA TURKEY (Uluslararası katılımlı)
  •Degranulation effect of sodium metabisulphite on the dermal mast cells of mouse The First International Biosciences Days. April 20-24, ANTALYA TURKEY
  •The effects of sodium benzoate on the dermal mast cells of mouse Tr. J. Medical Sciences, Supplement: 79-80 ( XII th National Congress on Elecronmicroscope, 11-15 September, Antalya).
  •Ultraviyole ile ışınlanmış körfarelerin (Spalax leucodon) karaciğer hücrelerinde ince yapı değişmeleri XI. Ulusal Elektronmikroskopi Kongresi: 8-10 Eylül, Edirne
  •Spalax leucodon ( Rodentia: Spalacidae) epidermisinin ince yapısı X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz, Erzurum
  •Ultraviyole ışığının Spalax leucodon( Rodentia: Spalacidae) epidermisi üzerindeki etkileri X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz, Erzurum
  •Pimpla turionella (Hymenoptera:Ichneumoni-dae)";da zehir bezinin ince yapısı IX. Ulusal Elektronmikroskopi Kongresi: 29-31 Mayıs, İstanbul
  •Agelena labyrinthica (Araneae: Agelenidae) örümceğinin zehir aygıtı üzerine morfolojik bir çalışma XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül, MALATYA
  •Cumhuriyetin 80 inci yılında bilim ve teknoloji politikamıza eleştirel bir bakış ve çözüm önerileri ATO ve Türk Ocakları Yayını(Sempozyum kitabı) 317-338.