Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • ÜYELERİMİZ
 • PLATFORM ÜYELERİ
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
  Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
  Platform Üyesi
  Akademisyen-Yazar

  ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN BİLGİSİ

  1966 yılında Denizli’de dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Mimar Kemal İlkokulunda, Liseyi Denizli’de bitirmiştir. Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.
  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Toplumsal Bütünleşme Bakımından Erdoğdu ve Balballı Karşılaştırmalı Araştırması”, konulu Yüksek Lisans Tezini (1996);
  Yine aynı enstitüde “Flört ve Görücü Usulü Evliliklerde Psikososyal Özelliklerin Etkisi”, adlı Doktora Tezini( 2008) vermiştir.
  C.B.Ü. de 13 yıl süreyle Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmıştır. Toplumsal sorumluluk almak üzere, “farkındalık ilişkisi” ve “farkındalık bilinci” “evlilik bilinci” konularında, seminer ve konferans çalışmaları yapmaktadır. Ülke geneline yönelik Dernek statüsünde olan, Denizli’de kurulan, Türkiye’de “toplumsal duyarlılık” alanında ilk olan; “Beyaz Kalpler Dayanışma Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği” Başkanlığını yürütmektedir.
  Bu alanda ortaya koyduğu özgün bilimsel modelin, Belediyeler ve İl Özel İdareleri başta olmak üzere Üniversiteler, bütün kamu ve özel kurumlardan “sosyal sorumluluklarını üstlenmelerini” talep etmektedir. Bu konularda (İletişim, geleneksel ve modern yapı, toplumsal duyarlılık, aile, evlilik bilinci, boşanma ) özellikle üniversitelerden özel konferans davetleri almaktadır. Alanında uzman görüşü gerektiren, çalıştay vb. bilimsel faaliyetlere çağrı almaktadır.
  Aralık/ 2008 tarihinden itibaren Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık (Tanıtım) Bölümünde Kişiler Arası İlişkiler A.B.D. Öğretim Üyeliği görevini sürdürmektedir.
  Bunların yanı sıra haber7.com ve beyazkalpler.com’da iletişim, ilişkiler, aile ve evlilik konularında aktüel analizleri ve yazıları yayınlanmıştır.
  Son olarak, Kasım 2010’da evlilik ve aile ile ilgili özgün bilimsel bir psikososyal analiz yaptığı, “Evlilik Bilinci Dizisi”nin ilk kitabı olan “Beyaz Kalpler” yayımlanmıştır. Bu kitapta ana konu; Evlilikte Sevgi Anlayışı’dır.
  Doçentlik için önemli bir aşama olan yabancı dil sınavını iyi bir derece ile geçmiş bulunmakta olup, kısa süre içinde doçentlik sınavına başvurmak amacındadır.
  YAYINLANAN VE HAKEM KURULLARINDAN GEÇMİŞ
  KİTAP, KİTAP BÖLÜMÜ, MAKALE, SEMPOZYUM BİLDİRİ VE ÖZEL KONFERANS ÇALIŞMALARI

  1 kitap, 1 kitap bölümü ve 1 makale yayınlanmış, 2 bildirisi hakem onayı almış ve basımda ve 1 makalesi yine hakem heyetinden geçerek, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü hakemli dergisinin Aralık 2010 sayısında yayınlanmaktadır ( Makale ve Bildiri resmikabul yazıları ve yayım takvimleri ekte sunulmuştur).
  Bildirileriyle G. Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Yalova ve Pamukkale Üniversitesinde 2 Sempozyum’da tebliğ sunmuş; Sakarya Üniversitesinden “Çalıştay” daveti almış fakat bu çalıştaya Gümüşhane Üniversitesinden izin alamadığından maalesef katılamamıştır.
  Yalova, Bartın Üniversitesi ile Denizli Belediyesinin davetleriyle özel Konferanslar vermiş;

  Tek Yazarlı Kitap:
  YILMAZÇOBAN, A. Muhsin, “Evlilik Bilinci Dizisi”: Beyaz Kalpler, Hayat Yayınları, Kasım–2010, İstanbul. Kitabı ektedir. (BASILMIŞTIR)

  Kitap Bölümü:
  YILMAZÇOBAN, A. Muhsin, Ailede Sevgi Eğitimi, 6. Bölüm, “Evlilik Öncesi İlişki Sürecinde Görücü Usulü ve Flört”, s.123–139, Selis Kitaplar, İstanbul, Ağustos/ 2009.

  Makale/ Bildiriler:
  YILMAZÇOBAN, A. Muhsin, “Aile Kurumu Ve Türk Ailesinde Bütünlükçü Yapı”, ( Makale), Amiran Kurtkan BİLGİSEVEN Özel Sayısı, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2008, No: 176, İstanbul.

  YILMAZÇOBAN, A. Muhsin, “Evlilikte Çiftleri Etkileyen Unsurlar ve Arkadaşlık İlkeleri”, ( Makale), Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü hakemli dergisinin Aralık 2010, Yalova.

  YILMAZÇOBAN, A. Muhsin, “Denizlide Evlilik Ve Boşanma Tutumları”, ( Bildiri), Pamukkale Üniversitesi Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, Aralık/ 2008). Sunumu yapılmış olup, bildirinin yer alacağı kitap basımdadır. Pamukkale Üniversitesi yayını olarak Denizli Belediyesince basımdadır. Metni ektedir.

  YILMAZÇOBAN, A. Muhsin, “Doğu Marmara Yalova ve Egede Evlilik ve Boşanma Tutumları Analizi”, ( Bildiri), Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, Yalova Üniversitesi, Mayıs/ 2009. Sunumu yapılmış olup, kitap basımdadır. Metni ektedir.

  2009 Sonbahar Dönemi KPDS’den 79 (C) İngilizce dil puanı almıştır. Belgesi ekte sunulmuştur.

  Yılmazçoban’ın www.haber7.com‘da bilimsel tabanlı analiz yazıları yayınlanmıştır.

  Çeşitli TV, radyo, gazete vb. platformlarda Öğretim Üyesi olarak Akademisyen ve uzman sıfatıyla katılımlarda bulunmaktadır.