Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • ÜYELERİMİZ
 • PLATFORM ÜYELERİ
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
 • Orhan ARSLAN
  Orhan ARSLAN
  Platform Üyesi
  Akademisyen(Fen Bilimleri)
  Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Orhan ARSLAN
  Doğum Yeri : Havza-Samsun
  Doğum Tarihi : 11/01/1945
  Medeni Durumu : Evli
  Yabancı Dil : Almanca
  Adres : Gazi Üniversitesi
  Gazi Eğitim Fakültesi
  Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Teknikokullar/ANKARA
  Tel: +90 312 212 02 58- +90 312 202 82 01
  GSM: 0532 242 83 37
  GSM: 0505 319 12 12
  GSM: 0544 312 06 55
  E-mail: orhanarslan@gazi.edu.tr
  Dosyalar : Nanoteknoloji sunumu için tıklayın
  1. EĞİTİM DURUMU
  1.1. YÜKSEK ÖĞRETİM
  1.1.1. Lisans
  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  Toprak Bilimi Bölümü, Ankara
  1963-1968

  1.1.2. Doktora
  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
  Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara
  1968-1973

  1.2. DOÇENTLİK
  T.C. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu
  Tarla Bitkileri Bölümü
  1983

  1.3. DOÇENTLİK MERKEZİ YABANCI DİL SINAVI
  T.C. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu
  Dil : Almanca
  Sonuç : Başarılı
  Tarih : Mart 1988


  1.4. PROFESÖRLÜK
  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı,Ankara
  1989- Devam

  2. İDÂRİ ÖZGEÇMİŞ:
  1984-1985 G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD Başkanı
  1985-1986 Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı
  1985-1991 Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
  1986-1992 Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
  1986-1992 Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
  1986-1992 Gazi Üniversitesi Senato Üyesi
  1986-1989 Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı
  1985-1996 Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayın Kurulu Başkan ve Raportörü
  1988-1990 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı
  1990-1991 M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Fen Bilimleri Komisyonu Üyesi
  1990- (Devam) Türk Standardları Enstitüsü Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı
  1993- 1997 Türk Kooperatifçilik Kurumu Haysiyet Divanı Üyesi
  1993- 1997 Güreş Federasyonu Asbaşkanı
  1993-1996 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı
  1994-1995 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
  1995-1996 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Gnl. Md. ve Yönetim Kurulu Başkanı
  1984- (Devam) G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi