Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • ÜYELERİMİZ
 • PLATFORM ÜYELERİ
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
 • Orhan SÖYLEMEZ
  Orhan SÖYLEMEZ
  Platform Üyesi
  Akademisyen

  ORHAN SÖYLEMEZ
  PROFESÖR
  Ögrenim Bilgisi
  1990 DEPARTMANT OF MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIAN STUDIES
  Tez adı: Preserving Kazakh cultural identity after 1985 (1995) Tez Danısmanı:(Edward A.
  Allworth)
  Doktora Columbia University
  Ocak/1995
  1988 DEPARTMANT OF MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIAN STUDIES
  Tez Danısmanı:(Edward A. Allworth)
  Yüksek Lisans Columbia University
  1990
  1984 SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ
  Tez adı: Peyami Safa'nın Romanlarında Milli Mücadele (1986) Tez Danısmanı:(Inci Enginün)
  Yüksek Lisans MARMARA ÜNIVERSITESI
  Haziran/1986
  1980 EDEBIYAT FAKÜLTESI/TÜRK DILI VE EDEBIYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DILI VE EDEBIYATI PR.
  Lisans ISTANBUL ÜNIVERSITESI
  1984
  Görevler
  PROFESÖR KASTAMONU ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/ÇAGDAS TÜRK LEHÇELERI
  2018 VE EDEBIYATLARI BÖLÜMÜ/GÜNEY-DOGU (TÜRKMENISTAN)
  PROFESÖR
  Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi/Rektörlük/Rektör Yardımcısı (Kazakistan
  Cumhuriyeti, Egitim ve Bilim Bakanlıgı nın top manager olarak görevlendirmesi ile
  5 Haziran-31 Aralık 2017 arası uluslararasılasma dan sorunlu tam zamanlı Rektör
  Yardımcısı)
  2017-2017
  PROFESÖR ARDAHAN ÜNIVERSITESI/ARDAHAN INSANI BILIMLER VE EDEBIYAT
  2010-2017 FAKÜLTESI/ÇAGDAS TÜRK LEHÇELERI VE EDEBIYATLARI BÖLÜMÜ (Emeklilik)
  PROFESÖR
  Bati Kazakistan Ziraat Üniversitesi/Tarih Fakültesi/Kazak Dili ve Edebiyatı
  Bölümü/Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü (Davetli ögretim üyesi olarak 2 haftalık ders
  2014-2014 vermek üzere)
  1
  DOÇENT MARMARA ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/TÜRK DILI VE EDEBIYATI
  2004-2010 BÖLÜMÜ/YENI TÜRK EDEBIYATI ANABILIM DALI)
  DOÇENT Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Türkoloji/TDE (Misafir
  2005-2006 Ögretim Üyesi)
  YARDIMCI DOÇENT MARMARA ÜNIVERSITESI/TÜRKIYAT ARASTIRMALARI ENSTITÜSÜ)
  1996-2004
  YARDIMCI DOÇENT Gumilöv Avrasya Üniversitesi/Sarkiyat Enstitüsü/TDE/TDE (Misafir Ögretim Üyesi)
  2001-2002
  YARDIMCI DOÇENT Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi/Filoloji Fak./TDE/ÇTL/YTE
  1998-1999 (Misafir Ögretim Üyesi)
  ARASTIRMA GÖREVLISI null)
  1985-1996
  Yönetilen Tezler
  Yüksek Lisans
  2020
  TURSYN ADILAM, (2020). Ötejan Nurgaliev'in Siir Dünyası (Aktarma-Inceleme), Kastamonu
  Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çagdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
  1.
  2017
  KÖSE ELIF, (2017). Aalı Tokombayev'in "Toktolboyt Tolkun Tübölük" adlı siir kitabının Türkiye
  Türkçesine aktarılması ve tematik tasnifi, Ardahan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve
  Edebiyatı Anabilim Dalı
  2.
  KAPLAN MESUT, (2017). Azerbaycan edebiyat muhitinde Tevfik Fikret, Ardahan Üniversitesi->Sosyal
  Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  3.
  2014
  ÇOPUR GÜRHAN, (2014). Gürsel Korat'ın romanlarında yapı ve izlek, Ardahan Üniversitesi->Sosyal
  Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  4.
  KIRAL Ö.FARUK, (2014). Saken Seyfullin'in "Kızıl At" poemasının yansıtmacı yaklasımla incelenmesi
  (Aktarım-inceleme), Ardahan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim
  Dalı
  5.
  2013
  SOYSAL ASLI, (2013). Orhan Pamuk'un romanlarında ev imgesi, Ardahan Üniversitesi->Sosyal Bilimler
  Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Egitimi Anabilim Dalı
  6.
  2010
  PURÇAK MEHMET EMIN, (2010). Azerî yazar Necef Bey Vezirov'un (1854- 1926) tiyatro eserlerinde
  sosyal meseleler, Marmara Üniversitesi->Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı
  Anabilim Dalı
  7.
  2008
  KAYMAZ KADRIYE, (2008). Ilk Türk kadın yazarlarından Emine Semiye Hanım, hayatı ve eserleri,
  Marmara Üniversitesi->Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  8.
  2007
  ALIYAZICIOGLU HAMIDE, (2007). Kenan Hulisi Koray'ın Edebi Kisiligi ve Hikayelerinin Incelenmesi,
  Marmara Üniversitesi->Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü->Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
  9.
  2005
  OYMAK ALPARSLAN, (2005). Almanya'daki Türk Edebiyatı/ilk kusak yazarları ve eserlerinin incelenmesi,
  Marmara Üniversitesi->Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  10.
  SEVIM AYTÜL GÖNÜL, (2005). Tuncer Cücenoglu'nun oyunlarında eser-yazar iliskisi, Marmara
  Üniversitesi->Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  11.
  2003
  2
  NALBANTOGLU SEVGI, (2003). Sait Faik ve John Steinbeck'in hikayelerinde ortak temalar, Marmara
  Üniversitesi->Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  12.
  Doktora
  2016
  SOYSAL ESITTI ASLI, (2016). Murathan Mungan'ın hikâye ve romanlarında toplumsal cinsiyet elestirisi,
  Ardahan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  13.
  2015
  AZAP SAMET, (2015). Tölögön Kasımbekov insan ve eser, Ardahan Üniversitesi->Sosyal Bilimler
  Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
  14.
  Projelerde Yaptıgı Görevler:
  Türkiye de yeni kurulan üniversitelerde uluslararasılasma süreci ve Ardahan Üniversitesi örnegi,
  TÜBITAK PROJESI, Proje Koordinatörü, , 10/01/2016 - 10/06/2016 (ULUSAL)
  1.
  Kasgarlı Mahmut Ögrenme Merkezi, Avrupa Birligi, Proje Koordinatörü, , 10/05/2010 - 09/05/2011
  (ULUSLARARASI)
  2.

  Idari Görevler

  2018
  Bölüm Baskanı KASTAMONU ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/ÇAGDAS TÜRK LEHÇELERI
  VE EDEBIYATLARI BÖLÜMÜ
  2013
  Mevlana Degisim Programı Kurum
  Koordinatörü ARDAHAN ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
  2010
  Erasmus Koordinatörü ARDAHAN ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
  2010
  Farabi Koordinatörü ARDAHAN ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
  2010
  Bologna Koordinatörü ARDAHAN ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
  2017-2017
  Rektör Yardımcısı Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi/Rektörlük
  2012-2016
  Bek Baskanı ARDAHAN ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
  2012-2016
  ÖYP Koordinatörü ARDAHAN ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
  2010-2016
  Bilimsel Arastırma Projeleri
  Koordinasyon Birimi Koordinatörü ARDAHAN ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
  2010-2016
  Rektör Yardımcısı ARDAHAN ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
  2010-2013
  Dekan ARDAHAN ÜNIVERSITESI/ARDAHAN INSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
  2006-2009
  Bölüm Baskan Yardımcısı MARMARA ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/TÜRK DILI VE EDEBIYATI
  BÖLÜMÜ
  2000-2002
  Enstitü Müdür Yardımcısı MARMARA ÜNIVERSITESI/TÜRKIYAT ARASTIRMALARI ENSTITÜSÜ
  Eserler
  3
  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  1. SÖYLEMEZ ORHAN (2011). "Hakikati Yeterince Savunmak: Sultan Rayev. Turkish Studies -
  International Periodicals for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 93-
  99. (Yayın No: 3448936)
  2. SÖYLEMEZ ORHAN, KALE ÖZLEM (2010). Roman kahramanı at lar Cahil Gülsarı Dorukısrak ve
  Dilara. Türk Kültürü Incelemeleri Dergisi, 1(21), 199-220. (Yayın No: 107028)
  3. SÖYLEMEZ ORHAN, DEMIRCIOGLU SEMIN CEYDA (2009). Cengiz Aytmatov un Romanlarında
  Kader ve Kadercilik. Gazi Türkiyat Ilmi Arastırmalar, 1(5), 303-320. (Yayın No: 109768)
  4. SÖYLEMEZ ORHAN, DEMIRCIOGLU SEMIN DEMIR (2009). Kassandra Damgası nda önsezi hiss i
  kablelvuku ve kader. Atatürk üniversitesi Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü Dergisi , 1(41), 99-108.
  (Yayın No: 109753)
  5. SÖYLEMEZ ORHAN (2000). Türkiye de Cengiz Aytmatov u anlamak. Türk Kültürü Incelemeleri
  Dergisi(2), 191-208. (Yayın No: 2894184)
  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
  basılan bildiriler :
  SÖYLEMEZ ORHAN (2019). ”Rahmankul Berdibayev’xxin akademik çalısmaları ısıgında Nursultan
  Nazarbayev’xxin ’xxGelecege dogru: Milli Uyanıs’xxındaki milli unsurların yorumu”. Milli Uyanıs
  çerçevesinde Halkbilimci Prof. Pangereev Abat Shamovich ”Edebi Kültürel Miras: Kültürlerarası
  ilisklier baglamında”, 159-164. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4837126)
  1.
  SÖYLEMEZ ORHAN (2018). ”Magcan’xxın”Ben kimim?” siiri ve düsündürdükleri”. ”Magzhan
  Zhumabayev’xxs Legacy and Global Spirituality”, 135-142. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
  No:4837199)
  2.
  SÖYLEMEZ ORHAN (2016). Re evaluating the Role of Native Language as Part of Nation Building
  Process in Kazakhstan. 59th PIAC (Permanent International Altaistic Conference), 157-182. (Tam
  Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3150982)
  3.
  SÖYLEMEZ ORHAN (2004). Türkiye Türkçesinde Yayınlanmıs Türk Dünyası Romanlarında Tarih.
  Second International Congress on Turkic Civilization (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2893676)
  4.
  SÖYLEMEZ ORHAN (1993). Turkey in relation with Central Asian Republics. Turkey and Iran in
  The Post-Cold War Era Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2894232)
  5.
  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
  C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
  Türk Dünyasında Tarihî Roman ve Millî Kimlik (2019)., SÖYLEMEZ ORHAN, Bengü, Basım sayısı:1,
  Sayfa Sayısı 274, ISBN:978-605-7654-31-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5928310)
  1.
  TIMARHANE (2018)., SÖYLEMEZ ORHAN,GÖZ KEMAL, Bengü, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 259,
  ISBN:978-605-9148-93-1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4667594)
  2.
  Türk Dünyası Edebiyatları Siir Çözümlemeleri (2017)., SÖYLEMEZ ORHAN,AZAP SAMET, Kesit
  Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 200, ISBN:978-605-9408-34-9, Türkçe(Bilimsel Kitap),
  (Yayın No: 3507623)
  3.
  Türk Dünyası Edebiyatları Hikâye Çözümlemeleri (2016)., SÖYLEMEZ ORHAN,AZAP SAMET, Kesit,
  Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 344, ISBN:978-605-9408-01-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
  2893651)
  4.
  Bagımsızlıga Adanan Ömür Mahambet Ötemisulı (2016)., SÖYLEMEZ ORHAN,Bayniyazov Ayabek,
  BENGÜ YAYINLARI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 108, ISBN:978-605-9148-50-4, Türkçe(Kitap
  Tercümesi), (Yayın No: 3126115)
  5.
  Kafka dan Coelho ya Yakın Okumalar (2014)., SÖYLEMEZ ORHAN,AZAP SAMET, BENGÜ,
  Editör:Orhan Söylemez, Samet Azap, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 222, ISBN:978-605-5988-96-8,
  Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1659578)
  6.
  Tarihin Ak Sayfaları (2011)., SÖYLEMEZ ORHAN,AZAP SAMET, Salkımsögüt, Basım sayısı:1, Sayfa
  Sayısı 176, ISBN:978-605-4223-76-3, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5928623)
  7.
  Çagdas Kırgız Hikayeleri Antolojisi (2009)., SÖYLEMEZ ORHAN,ASLAR HALIT, Salkımsögüt, Basım
  sayısı:1, Sayfa Sayısı 303, ISBN:6054223367, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2894348)
  8.
  Salican Cigitov ve Dünyası (2006)., SÖYLEMEZ ORHAN, GÖZ KEMAL, Biskek Manas Üniversitesi
  Yayınları, Sayfa Sayısı 272, ISBN:9967-23-606- X, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 107279)
  9.
  Türk Dünyası Edebiyatları Roman I (2005)., SÖYLEMEZ ORHAN, YILMAZ AYSE, Akçag Yayıncılık,
  Sayfa Sayısı 250, ISBN:975-338-729-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 107326)
  10.
  Çagdas Kazak Hikâyeleri Antolojisi Kazakçadan (2004)., SÖYLEMEZ ORHAN, Ankara: Kesit
  Tanıtım Ltd. Sti., Editör:Orhan Söylemez, ISBN:ISBN No. 975-8651-90-0, Türkçe(Bilimsel Kitap),
  (Yayın No: 107056)
  11.
  4
  Cengiz Aytmatov Hayatı ve Eserleri Üzerine Incelemeler (2002)., SÖYLEMEZ ORHAN, Karam
  Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 184, ISBN:975-6467-01-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın
  No: 107051)
  12.
  Erges Uçgun ve Yurt Kosugları (1997)., SÖYLEMEZ ORHAN, Ötüken Nesriyat A.S., Basım sayısı:1,
  Sayfa Sayısı 189, ISBN:975-437-239-X, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 107001)
  13.
  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
  C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
  Türk Dünyasında Çeyrek Asırlık Edebi Tecrübe: Milli Ruh ve Edebiyata Yansıması, Bölüm
  adı:(Sunus) (2020)., SÖYLEMEZ ORHAN, Bengü, Editör:Orhan Söylemez, Ömer Faruk Ates,
  Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 220, ISBN:978-605-7654-60-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
  6539018)
  1.
  Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunabayoglu, Bölüm adı:(Abay Edebiyat Mektebinin
  Kurucularından Kayım Muhamedhanov) (2020)., ÖMEROGLU YAKUP,KARA ABDULVAHAP,BIRAY
  NERGIS,AYAN EKREM,KINACI CEMILE,AZAP SAMET,SAGLAM SONER,SOLAK SAGLAM
  MEHTAP,SÖYLEMEZ ORHAN,MUTLU HÜSEYIN KAHRAMAN, Bengü Yayınları, Editör:Prof. Dr.
  Negis BIRAY, Prof. Dr. Güljanat Kurmangalıyeva ERCILASUN, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-
  7654-42-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6477743)
  2.
  Türk Dünyasında Çeyrek Asırlık Edebi Tecrübe: Milli Ruh ve Edebiyata Yansıması, Bölüm
  adı:(Çıkarım: Bagımsızlık Büyülü Gerçek mi yoksa Gerçek mi?) (2020)., SÖYLEMEZ
  ORHAN,ATES ÖMER FARUK, Bengü, Editör:Orhan Söylemez, Ömer Faruk Ates, Basım sayısı:1,
  Sayfa Sayısı 220, ISBN:978-605-7654-60-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6539035)
  3.
  Türk Dünyasında Çeyrek Asırlık Edebi Tecrübe: Milli Ruh ve Edebiyata Yansıması, Bölüm
  adı:(Edebiyat ve Milli Kimlik) (2020)., SÖYLEMEZ ORHAN,ATES ÖMER FARUK, Bengü,
  Editör:Orhan Söylemez, Ömer Faruk Ates, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 220, ISBN:978-605-
  7654-60-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6539013)
  4.
  Türk Dünyası Çagdas Edebiyatları El Kitabı, Bölüm adı:(Giris) (2018)., AZAP SAMET,SÖYLEMEZ
  ORHAN,SAGLAM SONER,BIRAY NERGIS,ADIGÜZEL SEDAT,ASLAR HALIT,AÇIK FATMA,ÇETIN
  ÇULPAN, Kesit, Editör:Orhan Söylemez, Samet Azap, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 824,
  ISBN:978-605-9408-51-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4176644)
  5.
  Statehood in the Altaic World, Bölüm adı:(Reevaluating the Role of the Native LanguageasPart of
  the Nation Building Process in Kazakstan) (2018)., ZEREN MÜNEVVER EBRU,SÖYLEMEZ ORHAN,
  HerstellungundVerlag, Editör:Hartmut Walvarent-Barbara Kelner Heinkele-Kelnere-Oliver Corff,
  Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 265, ISBN:9783752802634, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
  6020582)
  6.
  Türk Edebiyatı Tarihi 4, Bölüm adı:(Modern Türk Yazı dilleri etrafında olusan edebiyatlar)
  (2018)., SÖYLEMEZ ORHAN,AZAP SAMET, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı Yayınları, Editör:Talat
  Sait Halman, Mustafa Isen, Osman Horata, Yakup Çelik, Nuretttin Demir, Mehmet Kalpaklı,
  Ramazan Korkmaz, M. Öcal Oguz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 883, ISBN:978-975-17-4099,
  Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 5671806)
  7.
  Türkiye ile Tür dünyası arasında bir köprü Yavuz Akpınar Armaganı, Bölüm adı:(Orhan Söylemez
  - Ahmet Ali Aslan (Garip Kafkaslı)’nın “Tanrı Dagı’na Kar Yagıyor Bu Gece”Siirinin Incelenmesi)
  (2018)., SÖYLEMEZ ORHAN, Bengü, Editör:Nazım Muradov Yılmaz Özkaya, Basım sayısı:1,
  Sayfa Sayısı 814, ISBN:978-605-9148-11-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4798287)
  8.
  Cengiz Aytmatov Tematik Incelemeler, Bölüm adı:("Cengiz Aytmatov'un Ardından: Ata-Beyit'ten
  Ana-Beyit'e") (2010)., SÖYLEMEZ ORHAN,SÜMER MEHMET, Yeni Reform Matbaacılık Yayıncılık
  Ltd.Sti., Editör:Orhan Söylemez, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 207, ISBN:978-975-16-2329-4,
  Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1659582)
  9.
  Stalin ve Türk Dünyası, Bölüm adı:(Türk Dünyası Romanlarında Hapishane ve Sürgün) (2007).,
  SÖYLEMEZ ORHAN, Kaknüs, Editör:Emine Gürsoy-Naskali, Liaisan Sahin, Basım sayısı:1,
  ISBN:978-975-256-109-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2894250)
  10.
  Küresellesen Dünya ve Türk Kimligi, Bölüm adı:(“Kazak dili ve Kazakistan’da millî kimligin
  gelismesine etkisi”) (2004)., SÖYLEMEZ ORHAN, Toplumsal Dönüsüm Yayınları, Editör:Prof. Dr.
  Mehmet Aça, ISBN:975-6448-26-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 107064)
  11.
  Kırım, Bölüm adı:("Kırım Türk Edebiyatı") (2003)., SÖYLEMEZ ORHAN, Yeni Türkiye Yayınları,
  Editör:Prof. Dr. Oktay ASLANAPA, ISBN:975-6782-81-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
  107153)
  12.
  Türk Devlet ve Toplulukları, Bölüm adı:("Türk Devlet ve Toplulukları Edebiyatı") (2003).,
  SÖYLEMEZ ORHAN, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Editör:Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali,
  ISBN:975-7522-11-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 107069)
  13.
  Türkler, Bölüm adı:(“Bagımsızlıgının 10. yılında Kazakistan Cumhuriyeti”) (2002)., SÖYLEMEZ
  ORHAN, Yeni Türkiye Yayınları, ISBN:975-6782-33-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
  107163)
  14.
  5
  Türk Dünyasında Nevruz, Bölüm adı:(Efsanelerde Nevruz) (1999)., SÖYLEMEZ ORHAN,
  Marmara Ünv. Türkiyat Aras. Enst. Yayınları, Editör:Nadir Devlet, Emine Gürsoy-Naskali, Basım
  sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2894270)
  15.
  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  1. SÖYLEMEZ ORHAN (2003). Türkiye Türkçesinde Özbek tarihi romanı. Atatürk Ünv. Türkiyat
  Arastırmaları Dergisi(21), 113-121. (Kontrol No: 2894261)
  2. SÖYLEMEZ ORHAN, ALIYEVA LEZZET (2000). Alpamıs Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman
  Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir Deneme . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü
  Dergisi, 0(14), 35-46. (Kontrol No: 106902)
  3. SÖYLEMEZ ORHAN (2000). Özbek Edebiyatından Tarihi Bir Roman Yıldızlı Geceler Babür .
  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü Dergisi, 0(15), 117-131. (Kontrol No:
  106906)
  4. SÖYLEMEZ ORHAN (1998). Adil Yakuboglu nun Tarihi Romanı Ulugbey in Hazinesi . Atatürk
  Üniversitesi Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü Dergisi, 0(10), 301-307. (Kontrol No: 106909)
  5. SÖYLEMEZ ORHAN (1998). Aytmatov un Kassandra Damgası ve Düsündürdükleri . Atatürk
  Üniversitesi Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü Dergisi, 0(9), 229-256. (Kontrol No: 106908)
  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  1. SÖYLEMEZ ORHAN (2006). Türk Dünyası Roman ve Hikayelerinde Stalin. Stalin ve Türk Dünyası,
  293-308. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2893690)
  Diger Yayınlar
  1. SÖYLEMEZ ORHAN (2010). Türkiye de Adil Yakuboglu ve roman dünyası. Kardes Kalemler, 0(38),
  69-73. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106920)
  2. SÖYLEMEZ ORHAN (2010). Türkiye de Adil Yakupoglu ve Roman Dünyası. Kardes Kalemler, 69-
  73. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2893827)
  3. SÖYLEMEZ ORHAN (2009). Aytmatov un askları ve kadın kahramanları. Kardes Kalemler, 49-55.
  (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2893840)
  4. SÖYLEMEZ ORHAN (2008). Fujiyama ve Aytmatov un aydınları. Türk Yurdu, 28(253), 50-55.
  (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2893857)
  5. SÖYLEMEZ ORHAN (2008). Fujiyama ve Aytmatov un aydınları. Türk Yurdu, 1(253), 52-55.
  (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106923)
  6. SÖYLEMEZ ORHAN (2008). Cengiz Aytmatov un ardından Ata Beyit ten Ana Beyit e. Türk
  Edebiyatı, 1(418), 12-17. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106924)
  7. SÖYLEMEZ ORHAN (2008). Aytmatov da inanç meselesi. Kardes Kalemler, 0(19), 39-44. (Ulusal)
  (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106926)
  8. SÖYLEMEZ ORHAN (2008). Anar ın Türkiye de yayınlanmıs romanlarına genel bakıs. Kardes
  Kalemler, 1(17), 80-88. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106948)
  9. SÖYLEMEZ ORHAN (1996). 1980 Sonrasında Kazak Kültürel Kimliginin Muhafazası. Bir, 0(6),
  145-65. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106910)
  10. SÖYLEMEZ ORHAN (1995). Cengiz Aytmatov un Son Eseri Disi Kurdun Rüyaları ve Sovyetler Birligi
  nin Çöküsünü Hazırlayan Sebepler. Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, 0(1), 84-93. (Ulusal)
  (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106912)
  11. ORHAN SÖYLEMEZ, GÖKSEL ÖZTÜRK (1995). Abay Ibrahim Kunanbayev 1845 1904. Bir, 0(3),
  101-124. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106913)
  12. SÖYLEMEZ ORHAN (1994). Kazak Milliyetçiliginin Yeniden Dogusu. Bir, 0(2), 173-182. (Ulusal)
  (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 106914)
  Editörlük
  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü Dergisi (SSCI), Dergi, Yayın Kurulu
  Üyeligi, Atatürk Ünv.
  1.
  Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy, Kitap, Yrd. Editör, Berikan Yayınevi, 01.01.2017-
  01.01.2017
  2.
  3. Türk Dünyası Çagdas Edebiyatları El Kitabı, Kitap, Editör, Kesit, 20.05.2015-01.01.2018
  4. Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy, Kitap, Editör, Berikan Yayınevi, 20.12.2016
  ”Kafkasya’xxdan Anadolu’xxya Kültür Köprülerimiz” Uluslararası Seyyid Yahya Sirvani ve
  Halvetilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kitap, Editör, T.C Eskisehir Valiligi, 21.11.2013-
  5.
  6
  26.11.2013
  Kafkasya dan Anadolu ya Kültür Köprülerimiz Uluslararası Seyyid Yahya Sirvani ve
  Halvetilik, Kitap, Editör, Türk Dünyası Vakfı, 01.01.2014
  6.
  Üniversite Dısı Deneyim
  Rektör Yardımcısı (Top
  Manager)
  Manas Kozıbayev adındaki Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi, Kazakistan
  Cumhuriyeti Egitim ve Bilim Bakanlıgının açtıgı ”Foreign Expert for
  Internationalization” projesi kapsamında açılan yarısma sonunda Manas
  Kozıbayev adındaki Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi (Severniy Kazakstan
  Gosudarsvenniy Universitet imeni Manasa Kozıbayeva) Petropavlovsk/Kızıljar-
  Kazakistan’xxda 5 Haziran 2017-31 Aralık 2017 arasından
  Uluslararasılasmadan sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalıstım., (Diger)
  2017-2017
  7