Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • ÜYELERİMİZ
 • İsmail GÜVENÇ
  İsmail GÜVENÇ
  Platform Üyesi
  Akademisyen / Kilis 7 Aralık Rektörü
  İsmail GÜVENÇ

  Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk (1977), orta (1980) ve lise (1983) eğitim ve öğretimini aynı yerde tamamladı. Ziraat (1987) ve İşletme (2007) Fakültesi’ni bitirdi.
  Akademik ve iş hayatında 1987'den beri araştırma görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanında Atatürk, Erciyes, Kilis 7 Aralık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yaptı. Bu üniversitelerde bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, dekanlık, rektörlük gibi görevlerde bulundu.
  Yeni bir üniversitenin kuruluşunu gerçekleştirdi. Kilis 7 Aralık üniversitesi Rektörlüğü’nü kurucu rektör olarak 2008-2012 yılları arasında (I. dönem) yürüttü. Bu üniversitenin 2012-2016 yılları arasındaki II. dönem rektörlüğü için yeniden atandı. Görev dönemi içerisinde KİYÜ 3 modern kampüse ve uluslararası bilimsel yayınlara sahip olan bir üniversite konumuna geldi. Üniversitenin 3. Kuşak üniversite olması yolunda gayret gösterdi.
  Bir kısmı uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 80 civarında bilimsel yayınının yanı sıra çok sayıda sosyal değişim, kalkınma ve eğitim ile ilgili makalesi bulunmaktadır.
  “Üniversite Konuşmaları” ve “Üniversite: Bir Üniversitenin Kuruluş Sancıları”, “Sebzecilik” ve “Sürdürülebilir Başarı” adlı kitapları da vardır. “Dünden Bugüne Tarım Eğitimi”, “Eğitim, Bilim ve Yükselme”, “Üniversite Kurmak-Üniversite Olmak” konulu konferans ve makale çalışmalarını sürdürmektedir.