Milli Vicdanın İlimle Hicreti
  • ÜYELERİMİZ
  • Menderes ALPKUTLU
    Menderes ALPKUTLU
    Platform Üyesi
    Akademisyen(Güvenlik)
    Hâlihazırda Adıyaman Üniversitesi SBMYO bünyesinde "Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü"nde "öğretim görevlisi" olan Alpkutlu, Erzurum'da tamamlanan temel tahsilini müteakiben, Atatürk Üniversitesi/KKEF Târih Öğretmenliği Bölümü'nde başladığı (2000) lisans/tezsiz yüksek lisans öğrenimini, 31.05.2005 târihînde tamamladı. Alpkutlu, PA/ Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı"nda başladığı tezli yüksek lisansını ise, "Güvenliğin Sağlanmasında Liderin Rolü" başlıklı tezle sonuçlandırdı. Aynı Enstitü ve Anabilim Dalında doktora yapan Alpkutlu’nun çalışması, tez aşamasıyla, devam etmektedir.