Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • ÜYELERİMİZ
 • Orhan ARSLAN
  Orhan ARSLAN
  Platform Üyesi
  Akademisyen(Fen Bilimleri)
  Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Orhan ARSLAN
  Doğum Yeri : Havza-Samsun
  Doğum Tarihi : 11/01/1945
  Medeni Durumu : Evli
  Yabancı Dil : Almanca
  Adres : Gazi Üniversitesi
  Gazi Eğitim Fakültesi
  Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Teknikokullar/ANKARA
  Tel: +90 312 212 02 58- +90 312 202 82 01
  GSM: 0532 242 83 37
  GSM: 0505 319 12 12
  GSM: 0544 312 06 55
  E-mail: orhanarslan@gazi.edu.tr
  Dosyalar : Nanoteknoloji sunumu için tıklayın
  1. EĞİTİM DURUMU
  1.1. YÜKSEK ÖĞRETİM
  1.1.1. Lisans
  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  Toprak Bilimi Bölümü, Ankara
  1963-1968

  1.1.2. Doktora
  Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
  Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara
  1968-1973

  1.2. DOÇENTLİK
  T.C. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu
  Tarla Bitkileri Bölümü
  1983

  1.3. DOÇENTLİK MERKEZİ YABANCI DİL SINAVI
  T.C. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu
  Dil : Almanca
  Sonuç : Başarılı
  Tarih : Mart 1988


  1.4. PROFESÖRLÜK
  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı,Ankara
  1989- Devam

  2. İDÂRİ ÖZGEÇMİŞ:
  1984-1985 G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD Başkanı
  1985-1986 Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı
  1985-1991 Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
  1986-1992 Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
  1986-1992 Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
  1986-1992 Gazi Üniversitesi Senato Üyesi
  1986-1989 Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı
  1985-1996 Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayın Kurulu Başkan ve Raportörü
  1988-1990 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı
  1990-1991 M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Fen Bilimleri Komisyonu Üyesi
  1990- (Devam) Türk Standardları Enstitüsü Ziraat Hazırlık Grubu Başkanı
  1993- 1997 Türk Kooperatifçilik Kurumu Haysiyet Divanı Üyesi
  1993- 1997 Güreş Federasyonu Asbaşkanı
  1993-1996 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı
  1994-1995 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
  1995-1996 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Gnl. Md. ve Yönetim Kurulu Başkanı
  1984- (Devam) G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi