YILBAŞINDA ZAMAN MUHASEBESİ - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  YILBAŞINDA ZAMAN MUHASEBESİ
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Yaşadığımız çağın ne olduğu değil, bizim o çağda ne olduğumuz önemlidir..Sorumlu olduğumuz o kadar çok konu var ki…
  millivicdan.org -
  Yılbaşılar, muhasebe zamanıdır; Allah’a karşı bizzat kendimizin yapacağı muhasebe.

  Takvimler ne Hristiyan’ın, ne de Müslümanındır. Güneş de, Ay da Allah’ındır. İster şemsi, ister kameri fark etmez; insanoğlu kendi takvimini Allah’tan bağımsız koyamaz.

  Önemli olan bu dünyayı anlamlı ve amaçlı geçirmektir. Dünyası iyi geçmiş bir ömrün ahireti de iyi geçer; tarlada ne ektikse onu biçeriz.

  Bu dünyada iki kere olmayacağız.

  Sorumlu olduğumuz o kadar çok konu var ki… Bize muhtaç insanlar var, yeryüzü var.

  Uzun ya da kısa yaşamak, yıl üzerinden hesaplanmaz; içinde vahyin-hakikatinbulunduğu Allah’lı zaman olarak hesaplanır. Yoksa bir ömür, bir gün kadar bile değildir.

  Her gecemizin bin yıl olması ancak vahiyle mümkündür.

  Uzun yaşamak, yaşanılan zamanı Allah ile bereketlendirmektir.

  Yaşadığımız çağın ne olduğu değil, bizim o çağda ne olduğumuz önemlidir.

  Sağlıklı, huzurlu, başarılı, anlamlı, amaçlı ve Allah’lı iki dünya temennisiyle, YENI YILIN: MEDENİYET DEMOKRASÍSÍ YOLUNDA, VÍCDANÍ BIR ADALAETÍN TESİSINÍ, ÍLÍM/ÍRFAN ÍLE TURK-ÍSLAM VE ÍNSANLÍK ÂLEMÍNE HAYIRLAR GETIRMESINÍ DÍLER; BU YOLDA BÍR FÍKRÍ MEŞALE OLAN "MÍLLÍ VÍCDAN ÍLMÍ DUSUNCE" ADÍNA YENI YILINIZI KUTLARI(M)Z...