Türk Töresi Tinimizdir - Namık Kemal ZEYBEK | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  TÜRK TÖRESI TINIMIZDIR
  Yazar: Namık Kemal ZEYBEK
  Türk Töresi Türk’ün “tini’dir. Türklük “Ten”imiz Töre Tinimizdir. Bundan başkası yakıştırmadır, anlamsızdır, yanlıştır.
  millivicdan.org -

  “Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur, ruhsuz beden ceset gibidir” sözünü kim söylemişse söylemiş olsun, yanlıştır.

  Ne yani?

  Türklerin geçmişi binlerce yıllıktır. İslam’ı din olarak almaları ise bin yıllık bir olgudur. İslam’dan önceki atalarımız ceset miydi?

  Dahası var!

  Bugün, yeryüzünde milyarlarca Müslüman olmayan Türk var, onlar ceset mi?

  Çoğunluğu Müslüman olsa da ülkemizde de gittikçe artan oranda Müslümanlıktan çıkan Türkler var, onlar ne oluyor? Ceset mi oluyorlar.

  Bu sözü A. Türkeş söylemiş diyorlar. Nerede söylemiş. Söylemiş olsa bile, gerçekten kendi düşüncesi miymiş? Yoksa birileri yazmış; o da okumuş mu?

  Biliyorum ki Türkeş’in birçok konuşması başkalarınca yazılmıştır. Sözgelimi:

  “Ben sizi sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye değil, Hak Yolu, Hakikat Yolu, Allah yoluna çağırıyorum” sözlerini A. Er yazmıştır. Sonradan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Yargılanmasında çok çetinlikler yaşatan sözlerdi.

  Burada açıklamakta artık sıkıntı yok. “Türkiye ve Dünya” adlı bitiği de Taha Akyol yazmış; A. Türkeş adıyla yayınlamıştı.

  Demek istiyorum ki benim de Ülkü Yolu adlı bitikte yazdığım o sözleri, gerçekten A. Türkeş söylemiş olmayabilir. O söylese de o günün koşullarında söylenmiş bir sözdür. O gün o sözü doğru saymış da olabiliriz. Bugünkü bilgi birikimi ile bilincimiz açısından ise yanlış görüyoruz.

  Bilim bilincine erişememiş olanların benim bu açıklamalarımı anlamamaları doğaldır. Varsın anlamasınlar, eleştirsinler, üzerinde söz oyunları yapsınlar; nasıl olsa sonunda anlayacaklar.

  Kavrayışı yeterli olmayanlar benim bu sözlerimden İslamiyet karşıtı olduğu da çıkarabilirler. İslamiyet ile tüm dinlerin kendilerine “din adamı” diyenlerce bozulduğunu, amaçlarından saptırıldığını, insanlar için yararlı olmaktan çıkarılıp sıkıntılar doğurduğunu biliyorum. Bu konularda da yazıyorum, konuşuyorum.

  Ancak, konu bu değil.

  Türk, ister Müslüman olsun, ister başka dinlere inansın, isterse bilinenlerin dışında bir anlayışa ulaşsın; bir kişi Türklük Bilincinde ise Türk’tür. Türk’ün teni Türklük tini ise Türk Töresidir.

  Türkler hangi dine girerlerse girsinler, hangi uygarlık alanında yaşarlarsa yaşasınlar, TÖRE’ yi korudukları ölçüde Türk kalırlar; Türk kaldıkları ölçüde de güçlü olurlar, erdemli olurlar.

  Türklerin topluca İslamlaşmaya başladıkları dönem, onuncu yüzyılın başlarıdır. Karahanlı bu oluşum üzerinde kuruldu. On altıncı yüzyıla dek Türkler Müslüman olmakla birlikte TÜRK TÖRESİ’ni yaşattılar.

  On altıncı yüzyıl Türklüğün doruk noktalarındandır.

  Osmanlı, Timurlu, Babürlü, Altınordu, Memluk, Safevi adı altında Acun Beyleri Türkler olmuştur.

  Bu dönemde Türk Töresi, Türklük Bilinci, Bilime inanç Türklerin yükselişinin temel taşlarıdır.

  On altıncı yüzyıldan başlayarak Osmanlı’da, Timurlu’da, Babürlü’de çöküş başladı. Türklük geriledi.

  Türk Töresinden uzaklaşıldı. İslam’ın Türk Yorumu yerini Emevi-Arap yorumuna bıraktı. Çöküş başladı.

  Dinlerinin baskısından kurtulan batı ülkeleri bilim yolundan giderek güç kazanırken Türkler Emevi-Arap dininin baskısı altına girdiler, Türklükten, bilimden uzaklaştılar.

  Osmanlı’yı İngiltere parçaladı. Türkistan ile Altınordu Kıpçakları çağdaşlaşan Rusya’nın sömürgesi oldu. Hindistan, İngiltere’nin sömürgesi oldu. Memlüklerin Mısır’ı Osmanlı’nın parçası olarak batının eline geçti. İran debelendi durdu, batı sömürgesi olmaktan kurtulamadı.

  Atatürk, Türklüğün öncüsü olarak Türkiye’yi TÜRK TÖRESİ’ne göre kurdu. Atatürk döneminde Türk’ün Tini Türk Töresi oldu. Türklük bilinci, Türk olmanın sevinci, Türkçeye saygı, Törenin gereği olarak bilimin yol gösterici sayılması Atatürk döneminin özetidir.

  Töre Türklerin Tini’dir.

  Kaşkarlı Mahmut Divanda yazdı:

  Ülke bırakılsa bile Töre bırakılmaz.

  Ülke gitse bile Töre ile budun yaşar, kendisine yeri bir ülke bulur.

  Türk töre ile dirilir.

  Bugünlerde yine Türk’ü Araplaştırma çabaları, en yoğunlukla yaşanıyor.

  Türklük bilincinde olanlar Bilge Kağan’ın sözlerini çok çok söylemeli Türk budun Türklük ile dirilmeli.

  Türk Oğuz Beyler!

  Budun! Dinleyin!

  Üstte gök çökmese,

  Altta yer delinmese,

  Türk Budun!

  Ülkeni, Töreni, kim bozabilir

  Türk Budun

  İrkil

  Özüne dön.

  Türk, Töre’ye dönerek yeniden geçmişindeki şanlı yerine gelebilir.

  Töreye dönmek ne demektir.

  Öncelikle Türklük Bilinci gerekir.

  Türkçeyi sevmek, geliştirmek Türklük görevidir.

  Türk, bütün Varlığa saygı ile bakmalıdır.

  Türk, bilim yolundan şaşmamalıdır.

  Türk, Bilgeliği, Alpliği, Düzgün olmayı yüce erdemler olarak yaşamalıdır.

  Türk, bütün inançlara saygılı olmalıdır.

  Türk, doğayı korumalıdır.

  Türk, suyu, toprağı, havayı pak tutmalıdır.

  Türk, kendisi için istediği iyilikleri başkaları için de istemelidir.

  Türk, Bilim Bilincine ulaşıp, Bilim Yolu’na yönelmelidir.

  Türk, ağaç dikmeyi, yoksulluğun, ezilmişliğin kalkması için savaşmayı görev bilmelidir.

  Türk, Türk olmanın gereğini yapmalıdır.

  İşte Türk’ün Tini olan Töre bunlardır.