TENKİD ETME, TEBLİĞ ET; GÜZELE DAVET GÜZELCE OLMALI… - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  TENKİD ETME, TEBLİĞ ET; GÜZELE DAVET GÜZELCE OLMALI…
  Yazar: Orhan ARSLAN
  “ Allah’tan başkasına tapanlara sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah’a söverler (Enam 6/108).”
  millivicdan.org - Rabbimiz bize çok önemli bir ahlaki ilkeyi hatırlatıyor.

  Küfür ve hakaret, hakkı (hakikati) savunan birinin üslubunda asla bulunmamalı. Çünkü siz karşınızdakine hakikati ulaştırmaya çalışıyorsunuz; onu kırmaya, gücendirmeye değil. Onun gönlünü almaya, onun yüreğini hakikate açmaya çalışıyorsunuz; amacınız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil.

  Aslında, hakikati savunan kimse, hakarete ve küfre ihtiyaç duymaz.

  Hakarete, küfre, aşağılamaya ihtiyaç duyanlar, batılı savunanlardır. Çünkü onlar, haklılıklarını tezleriyle ispatlayamazlar, bunun açığını muhataplarına saldırarak, küfrederek kapatırlar.

  Oysa hakkı savunan birinin bunlara ihtiyacı mı var? Hakikat bizatihi üstündür.

  Ayrıca, hakaret ederseniz; sizin savunduğunuz hakikate muhatabınızı hakaret etmeye teşvik etmiş olursunuz.

  Hz. Peygamberin üslubunda Mekke müşriklerine ve putlarına küfür ve hakaret hiç görülmez. O tenkit etmez, sadece gerçeği dile getirir ve tebliğ eder. Ebu Cehil’in oğlu İkrime iman ettikten sonra, incinmesin diye, sahabenin, babası Ebu Cehil hakkında ileri geri konuşmasını da yasaklar.

  Davette küfür ve hakaret, küfür ve hakarette ise davet yoktur.

  Rabbimiz! Bizi, bağışlayarak, şefkat, merhamet, bilgi ve sevgiyle terbiye eden Allah’ımız. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

  Hayırlı Cumalar diliyorum.