Sağlıkta Çok Başlılık - Ahmet Berhan YILMAZ | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  SAĞLIKTA ÇOK BAŞLILIK
  Yazar: Ahmet Berhan YILMAZ
  Her şehirde bir vali, bir belediye başkanı, bir defterdar, bir emniyet müdürü, bir milli eğitim müdürü, bir müftü gibi en üstten en alta her teşkilatın bir tane başı varken sağlıkta en az üç tane, bazı şehirlerde beş tane, bazı şehirlerde ise daha fazla baş var. Rakam verirsek, 81 ilde, 81 vali, 81 belediye başkanı, 81 emniyet müdürü, 81 milli eğitim müdürü, 81 müftü varken tamı tamına 270 tane sağlık ile ilgili müdür veya baş var.
  millivicdan.org -

  Bu çok başlılığın getirdiği hantallık, işlerin yürümemesi, yetki kargaşası, protokol kargaşası Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin düzelmesi ve sıhhatli bir şekilde yürümesi konusunda önündeki önemli engellerden biri. Mesela aynı il içinde bazı hastaneler bir müdürlüğe, bazıları diğerine, sağlık ocakları bir müdürlüğe, bazı doktorlar birine, bazıları diğerine bağlı çalışıyor, diğer sağlık personeli kime bağlı, amiri kim belli değil. Hadi gel çık işin içinden.

  Bu yanlışı; kapatılan kurumları 2011 yılında kuran, 2012 yılında iller bazında yapılanmayı tamamlayan sayın bakan dâhil üç sağlık bakanı döneminde de sabırla dile getirdim. Bir sağlıkçı olarak Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan’ın bu yanlışın sağlık sistemine verdiği zararı görerek sağlıkta yıllardır zulme dönüşen çok başlılık garabetine son vermesini, bu kurumları kapatarak sağlık müdürlüğü sistemine geri dönmesini sağlıkta olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Özellikle bu sistemi getiren, bu sistemi son altı yıldır uygulayan bakan dâhil en üstten en alta hiç kimsenin sesinin çıkmaması, bu kurumlara onların dahi sahip çıkmaması aslında bu kurumların ülkeye verdiği zararı kendilerinin de kabul ettiklerini göstermektedir.

  Bu arada kapatılan bu kurumlar için yapılan bir sürü bina, satın alınan bir sürü makam arabası, makam koltukları, çeşit çeşit teşrifat malzemesi ve bir sürü masraf yani bir sürü israf milletin yani hepimizin cebinden çıkmış oldu.

  Birkaç yazıdan oluşacak olan bu yazı dizisi, sağlıkta teröre dönüşen şiddet, adaletsizliğiyle ve hileye açık olması sebebiyle bir zulüm sistemi olan performans, şehir hastaneleri ve sağlıkçıların diğer sorunlarını içerecek.