OSMANLI TÜRKÇESİ ÜZERİNE YANILMALAR.. - Suat UNGAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  OSMANLI TÜRKÇESİ ÜZERİNE YANILMALAR..
  Yazar: Suat UNGAN
  Osmanlı Türkçesi dersini ilahiyat kökenli öğretmenlerin yürütmesine karar verenlerin Osmanlı Türkçesi dersinin ne olduğundan haberleri bile yoktur.Bunlar bu dersi Arapça ile karıştırıyorlar. .
  millivicdan.org - Normal bir uygulamayı bile sorun hâline getirmede ülke olarak çok başarılıyız. Milli Eğitim Bakanlığı, Orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulacak Osmanlı Türkçesi dersinin ilahiyat kökenli öğretmenler tarafından verilmesini öngörmüş bu da bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir. Milli Eğitim yetkililerinin Osmanlı Türkçesi dersinin İlahiyat kökenli öğretmenlerin vermesi kararını hangi mantıkla aldıklarını anlamakta gerçekten güçlük çekmekteyiz.

  Osmanlı Devleti gerilemeye başlayınca her kesim kendi bakış açısına göre bu duruma çözüm aramış, sonra kendi bakış açısına göre bazı öneriler getirmişti.

  Olaya dini açıdan bakan ulemaya göre Osmanlının gerilemesinin sebebi dini idi. İmanının zayıflamasıyla devletin zayıflamasının normal olduğunu, İslam'a eskisi gibi sarılır ve gereklerini yerine getirdiğimiz takdirde zaferlerin geleceğini dile getirmişlerdi. Bürokratlar ise, imparatorlukta devlet mekanizmasının bozulduğunu, sorumluluk gerektiren makamlara ehli olmayan kişilerin getirilmesiyle işlerin iyi yürüyemediğini, bu yüzden geri kalmanın kaçınılmaz olduğunu dile getirmiş, geri kalmanın sebebini bürokraside görmüşlerdi. Askeri kanat ise yeniçerilerin eski gücünde olmadığını, teknik olarak Avrupa askerlerinden çok geri olduğunu, Yeniçeri Ocağının teknik olarak donatılması gerektiğini ileri sürüyordu.

  Yani herkes aldığı eğitim ve bakış açısına göre kendince geri kalmışlığa çare bulmaya çalışıyorlardı. Şimdi Milli Eğitimi yönetmeye çalışanlar olaylara Osmanlı ulemaları gibi baktıkları için her sorunu dini açıdan değerlendirerek halledebileceklerini zannetmektedirler. Osmanlıca Türkçesi dersini, ilahiyat mezunu öğretmenlerin vermesi gerektiği kararına ulaşmalarının mantığı bu olsa gerek.

  Osmanlı Türkçesi dersini ilahiyat kökenli öğretmenlerin yürütmesine karar verenlerin Osmanlı Türkçesi dersinin ne olduğundan haberleri bile yoktur. Bunlar bu dersi Arapça ile karıştırıyorlar. Osmanlıca Arap harfleri ile yazılmış Türkçe metinlerdir. Azerbaycan'da bu ders okutulsa eski metinler Kril alfabesi ile yazıldığı için Rusça öğretmenlerinin mi bu derse girmesi gerekirdi. Piyasada onlarca Osmanlı Türkçesi kitabı var, bunlardan hangisini ilahiyat hocaları yazmıştır? Bir kişinin lisans eğitiminde biraz Arapça dersi alması bu dersi vermesi için yeterli bir sebep değildir. Edebiyat bölümü mezunu olan arkadaşların bazıları üniversitede Arapça dersi almışlardır, şimdi bunların imam hatip liselerinde Arapça dersine girmeleri mi gerekmektedir?

  Bu dersi en iyi ve bilinçli şekilde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri verir. Çünkü bu ders Türkçedir, grameri de Türkçedir. Edebiyat fakültesi ile ilahiyat fakültelerinin derslerini karşılaştırdığımızda, edebiyat bölümü öğrencilerinin dört dönem boyunca ortalama 12 saat Osmanlı Türkçesi dersi aldıklarını, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin bir dönem ve ortalama 2 saat Osmanlı Türkçesi dersi aldıklarını görmekteyiz. Edebiyat bölümlerinde de Osmanlı Türkçesi dersine Arapça bilen Eski Türk Edebiyatı hocalarından ziyade dilbilgisi hocaları girerler. Çünkü bu dersi vermek için bu dilin kurallarını çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

  Tüm dünyada uygulanan eğitim politikalarının birinci amacı kalite ve verimliliği artırmak olmuştur. Eğitim siyasi politikaların uzağında herkesi içine alan, herkese eşit davranan, bireyler arasında ayrım yapmayan, liyakat sahibi insanların hakkının verildiği bir ortamda gelişir. Kültürel tarihimizin sürekliliği açısından Osmanlı Türkçesi dersinin liselerde seçmeli ders olarak okutulması kendi dilimize göstermiş olduğumuz bir saygıyı yansıtırken, aynı dersi Türk Dili ve Edebiyatı kökenli öğretmenlerin değil de İlahiyat kökenli öğretmenlerin vermesi, o dile ve o dilin öğretmenlerine büyük bir saygısızlık olmaktadır. Arapçayı kısmen bilen Türkçeyi de bilir demekle kendi dilimize çok büyük bir hakaret ettiğimizin farkında mıyız? Maalesef Türkçe Türklerin elinden çile çekmeye devam ediyor.

  Şurası unutulmamalıdır ki Osmanlı Tarihi ne kadar Türk'ün tarihi ise Osmanlı Türkçesi de o kadar Türk'ün dilidir ve öz be öz Türkçedir.