NASIL BİR DİYANET İŞLERİ BAŞKANI - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  NASIL BİR DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Türkiye Cumhuriyeti Devletini oluşturan Türk Milletinin 1/80 Milyon’u olarak düşüncemi açıklama hakkımı kullanıyor ve kanaatimi aşağıya yazıyorum:
  millivicdan.org - NASIL BİR DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

  Türkiye Cumhuriyeti Devletini oluşturan Türk Milletinin 1/80 Milyon’u olarak düşüncemi açıklama hakkımı kullanıyor ve kanaatimi aşağıya yazıyorum:

  ALLAH’IN RIZASINI ÖNE ALMALI

  Diyanet İşleri Başkanı Allah rızasını her şeyin önünde tutmalıdır.

  KURAN ESASLI OLMALI

  Diyanetin ve milletin gündemine Kur’an’ı taşımalı; Dinin olmazsa olmazı olan Kur’an’ı esas almalıdır.

  İlahi vahyin yani Kur’an’ın ne dediğini anlamalı, bilmeli ve halka aktaracak derinlikte olmalıdır.

  Allah’ın tamamladığı dine (Maide 5/39 yapılan ilaveleri fark etmeli, “Allah noksan din göndermedi” diyerek Kur’an’ı korumalıdır.

  HZ MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

  Peygamberi Kur’an’da, Kur’an’ı Peygamberde görmeli, Peygamberin bize, “İslam olmadan önce insan olmayı öğrettiğini” akıldan çıkartmamalıdır.

  DİN İLE DİN KÜLTÜRÜNÜ AYIRMALI

  Din ile din kültürünü ayıran bir temyiz kabiliyetine sahip olmalı; Kur’an dışındakileri kültür olarak bırakmalı.

  İSLAMDA RUHBAN SINIFI YOK

  Bu dinde ruhban sınıfının olmadığını, ruhbanlığın Hristiyan kaynaklı olduğunu bilerek ona göre tedbir almalıdır.

  İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

  Tam bir inanç özgürlüğü tesis etmeli, “Dinde zorlama yoktur (Bakara 2/256)” ayetine iman etmelidir. Bu şekilde münafığı olmayan bir toplum inşası mümkün olacaktır.

  Dinin bir yorumunu devlet şemsiyesi altına alıp, diğerlerine zulmedilmesine imkân vermemelidir.

  İnanların değil, inanmayanların da Başkanı olmalıdır.

  KUR’AN MUHAFIZI OLMALI

  Kur’an Hafızı da olsa çok iyi olur ama mutlaka Kur’an’ın muhafızı olmalıdır.

  TARİKAT İMAMLARI VE ŞEYHLER

  Tarikat İmamları, Reis ve Şeyhlerin birinci derecede İlah, Allah’ın ikinci derecede İlah sayıldığı bir düzenin farkına varmalı ve onlarla vahiy yoluyla mücadele etmelidir.

  Reisin cebine 2-3 kuruş koyulduğunda hepsinin satın alındığını FETÖ örneğinden anlamalı, acilen harekete geçmelidir.

  DİN EĞİTİMİ MÜFREDATLARI

  Kuran Kursu, İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip okullarının müfredatlarını yeniden tanzim ve tertibi çalışmalarına hemen başlamalıdır.

  AKLI ÖNDE TUTAN

  Akıl-Vahiy-Toplum ilişkisini dengeli bir şekilde kurmalıdır.

  TV’DEKİ MENKIBE VE HURAFELER

  Kur’an ve bilim zırhıyla menkıbe ve hurafelerin din sayılması zehrinden, 80 Milyon insanımızın akıl ve ruh sağlığını koruyacak tedbirleri hemen almalıdır.

  SİAYESET ÜSTÜ

  Yeryüzü Halifesi olarak, Sorumluluk Bilincine (Takva) sahip olmalıdır. İnsanlara mezhepleri değil, dini anlatmalıdır.

  Bu ümmetin artık şekle değil anlama, nasıla değil niçine, korkuya değil sevgiye, eskiye değil yeniye, yanlışa değil doğruya götüren dine ihtiyacı var; yani İslam’a.

  VE BAŞKANLIK ŞURASI

  Ülkemizdeki indirilmiş din âlimlerinden oluşan kimlik ve kişilik sahibi 10-12 kişilik bir BAŞKANLIK ŞURASI kurmalı, onlarla sürekli istişare etmelidir.

  ALLAH’IM! HALİMİ SANA SUNDUM

  Duamı kabul eder misin lütfen. Et ki, bu ümmet de, bütün dünya da görsün; MÜSLÜMANLAR SAADET ASRINI ÇAĞA NASIL TAŞIYORLAR. DÜNYA NASIL CENNET OLUYOR.

  Görsün bütün dünya, Allah Resulü nasıl örnek alınıyor.

  Bu yazımı ilgililerin okuyacağını biliyorum.

  Mahşerde arz edeceğim Rabbime: “Ben söyledim” diyeceğim.

  Yaratanım, Sahibim, tek sığınağım, Allah’ım: Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

  Hayırlar diliyorum.

  Doruk, 10 Ağustos 2017

  Orhan Arslan