KURAN'I ANLAMAYAN MÜSLÜMANLIK..! - Veysi ERKEN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  KURAN'I ANLAMAYAN MÜSLÜMANLIK..!
  Yazar: Veysi ERKEN
  Eskimeyen kavramlarla inanmış aydının konumu “el menzile beynel menzileteyn” durumundaydı. Kısaca “İnanmış Aydın” bir ikilem içinde bulunuyordu.
  millivicdan.org - Kenan tufanın/Eylül fırtınasından sonra bir dergide yapılan röportajlar “İnanmış Aydın’ın Problemleri” adıyla kitaplaştırılmıştı.

  O kitabın adı bir gerçeği ifade ediyordu.

  Kitabın adı Türkiye’de yerleşik hale getirilen düşünce zemininin sorunlarını dillendiriyordu.

  Bizim aydınımız sosyolojik, felsefi, hukuki, eğitim, tarihi, coğrafi, kültürel kısaca sosyal bilimler denilen alanların tamamında düşüncesini, fikriyatını ve eylemlerini “Batı Düşüncesi”nin zeminine oturtmuş bulunuyor.

  Hayata bakışı bu yüzden çatallaşıyor.

  Yaptığı her şey taklitten ibaret kalıyordu.

  “İnanmış Aydın” hayatını bir taraftan inandığı değerlere dayandırmaya, öte yandan kendisine dayatılan değerlere göre yaşamaya çalışıyordu.

  Kısaca “İnanmış Aydın” bir ikilem içinde bulunuyordu.

  Eskimeyen kavramlarla inanmış aydının konumu “el menzile beynel menzileteyn” durumundaydı.

  Üzülerek belirtmeliyim ki, bugün de durum aynıdır. Aydınımızın zemini aynıdır. Aradaki fark düzünce zemini Batı menzilesine daha çok kaymıştır.

  Aydınımızın düşünce zemini yerli olmadığı için fikriyatını ve zikriyatını BATININ BATIL değerleriyle kurguluyor.

  Her şeyi taklitten ibarettir.

  Bu gerçek kabul görmedikçe bir yere varmamız ve dünyaya damgamızı vurmamız mümkün değildir.

  Yerli olmak mümkün mü?

  Elbette mümkündür.

  Yerli olmanın ilk şartı yerli değerlerimizi düşünme zemini haline getirmekle başlar.

  Bu da ancak Kur’an-ı Kerime dönmekle mümkün hale gelir.

  Kur’anı kerime dönmek demek Kur’anla doğru ilişki kurmak demektir.

  İlişkimiz;

  Kur’an-ı kerime inanmak,

  Okumak,

  Anlamak

  Ve

  Yaşamak safhalarını ihtiva eder.

  Kısaca Kur’anı SATIRdan SADRA, SADIRdan HAYAT’a geçirmekle mümkündür.

  Kur’anı hayatımızdan çıkardığımız için sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerinizi, düşünüşümüzü ve uygulamalarımızı “BATININ BATIL ZİHNİYETİ”ne dayandırmış bulunuyoruz.

  Özellikle Sosyal Bilimler denilen alanda akademik olduğunu düşündüğümüz bütün çalışmaları inceleyiniz bu durumu görürsünüz.

  Batıyı iflasa götüren önermeleri hayatımızın parçası haline getirmiş durumdayız.

  Daha önce bir yazımda ifade ettiğim gibi kültürel ve zihni işgal had safhadadır. Yıllardır yerli olmayan egemenlerin tatbik ettikleri yöntemlerle insanımızın zihni ve hayatı işgal edilmiştir.

  Zihni işgal yüzünden aydın, gazeteci, bilim adamı, sanayici, tüccar, yazar-çizer vs. dediklerimiz hep zihinlerini işgal edenlerin mantığıyla hareket etmekte, yazmakta ve iktisadi hayatı inşa etmektedir.

  Gönüllü veya paralı köleler durumunda olan bahsi geçen taife etrafımızda devam eden soykırımları (Suriye’de, Irakta, Sudan’da, Türkistan’da, Afganistan’da, Libya’da, Mısır’da ve sayamadığımız yerlerde Siyonist haçlılarca gerçekleştirilen) yapan ve yaptıranlara karşı tavır sergileyeceklerine ülkemizin etrafımızla olan ilgisini kınamakta ve engellemeye çalışmaktadır.

  Sadece bu tür yaklaşımlar bile nasıl işgal edildiğimizin (zihni ve kültürel olarak) bir resmi ve göstergesidir.

  Hâsılı kelam.

  Kendini Müslüman olarak ifade eden her fert zihnini ve hayatını işgalden kurtarmakla mükelleftir.

  Alanı ne olursa olsun liderlik etme konumunda olanların vebali daha büyüktür.

  Sosyal hayatla ilgili olanların vebali daha da büyüktür.

  Haydi, elbirliği ve gönül birliği ile Kur’ana inanmaya, okumaya, anlamaya ve yaşamaya yönelelim.

  Kur’anı satırdan sadra, sadırdan hayata tatbik edelim, yaşayalım ve MUHLASİN’den olalım.

  Selam ve Sabırla...