KUR’AN’DA YERİ VAR MI? - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  KUR’AN’DA YERİ VAR MI?
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Kur’an Peygamberimizin hocası oldu; şükür bizim de hocamız. Ne müstesna bir tecelli… Bizi Kur’an talebeliğiyle şereflendiren Rabbimiz! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.
  millivicdan.org -
  “Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve nihayet (işini) Allah'a havale eden kadının başvurusunu kabul etmişti; zira Allah ikiniz arasında geçen konuşmayı işitiyordu. "Sen bana annem kadar haramsın" diyerek eşlerinden ayrılanlara gelince: o kadınlar asla anneleri olamaz; onların anneleri yalnızca kendilerini doğuranlardır ve şüphesiz onlar mantıksız, dahası düzme-koşma bir laf söylüyorlar (Mücadele 58/1-2).”

  Ayetin nüzul sebebi, Havle ile kocası Evs arasındaki Zıhar olayıdır (Zıhar; eski Arap geleneğine göre, eşini annesine benzeterek yatağından ayırmak, ancak evde tutarak köle gibi çalıştırmaktır) .

  Havle: “ Kocam bana Zıhar yaptı, ben bunu kabul etmiyorum” diyerek konuyu Peygamberin hakemliğine taşımıştı.

  Peygamber; “Bu konuda bana bilgi gelmedi. Yapacak bir şeyim yok, mevcut düzene göre, sen eşine haramsın”

  Kadın ısrar ediyor: “Nasıl olur Ey Allah’ın resulü? Haksızlık bu”

  AR: “ Ayet yok. Ben kendiliğimden bir şey söyleyemem.”

  Bu tartışma devem ederken yukarıdaki ayetler geliyor: “ALLAH SİZİ İŞİTTİ”

  İSLAMDA İFADE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

  Allah Resulü, hem Dinin, hem Devletin, hem de Askerin başı. Kadın; bu kadar yüksek seviyede biri ile çatır çatır tartışıyor, mücadele ediyor, hakkını arıyor. İslam’daki ifade ve inanç özgürlüğünün; 1400 sene önce başlayan kadın veya insan hakkına saygının harika bir örneği.

  Allah Resulü; “Bu konuda ayet yok, ama benim kanaatime göre şöyle olabilir” demiyor. Vahyi bekliyor. Şari (şeriat koyucu) olmuyor, müteşerri (şeriata uyucu) olmanın bilincini taşıyor.

  Kuranın inşa ettiği bir aklın ve ahlakın insanı O Resul.

  Kadın, durumu Allah’a şikâyet ederken, haşa Allah Resul’ünü beğenmezlik etmiyor. Bir nevi üst mahkemeye arz ediyor; temyiz gibi, Yargıtay gibi. Peygamberi değil, durumu Allah’a şikâyet ediyor.

  Bu, modern hukuka İslam’ın hediyesidir.

  Kadının sözünü işiten Allah’ın anında vahiyle cevap vermesi, Allah’ın hayata her an müdahil olduğunun göstergesidir: “Külle yevmin hüve fi şe’ni” O, her an yaratma halindedir (Rahman 55/29).”

  İNSANLAR KİME SORUYORLAR? ALLAH RESULÜNE

  CEVABI KİM VERİYOR? ALLAH

  Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: ... (Bakara 2/219)
  Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: ... (Bakara 2/220)
  Sana “kadınların aybaşı halini” soruyorlar. De ki: ... (Bakara 2/222)
  Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki... (Bakara 2/215)
  Sana ruhtan soruyorlar. De ki: ... (İsra 17/85)
  Sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki: ... (Ahzab 33/63)
  Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: ... (Maide 5/4)
  İNSANLAR KİMDEN FETVA İSTİYORLAR? ELÇİDEN

  FETVAYI KİM VERİYOR? ALLAH

  Senden fetva istiyorlar. De ki: ... (Nisa 4/176)
  Senden kadınlar hakkında fetva soruyorlar. De ki: ... (Nisa 4/127)
  İNANMALARI GEREKEN KAYNAK: KUR’AN

  “Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar? (Casiye 45/6).”

  “Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz (Kehf 18/26).”

  ''Hüküm, yalnızca Allah'ındır (Yusuf 12/40).”

  ALLAH RESULÜ EKSİKSİZ TEBLİĞ MAKAMIDIR

  “Elçiye tebliğden başka (yükümlülük) yoktur (Maide 5/99).”

  “De ki: Benim onu (Kuran'ı) kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana (Kuran'a) uyarım. (Yunus 10/15).

  Bu göreviyle Peygamber, “Âlemlere Rahmet” olmuştur.

  İSLAM, TAM VE MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE GELMİŞTİR

  “Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim (Maide 5/3).”

  PEYGAMBERİMİZ, MUHTEŞEM AHLAKIYLA GÜZEL ÖRNEĞİMİZDİR

  Başlığa koyduğum “Kur’an’da Yeri var mı?” demeyi biz Allah Resulünden öğrendik. O’na da Kur’an Öğretti. Ve Kur’an bize de öğretmeye devam ediyor.

  Kur’an Peygamberimizin hocası oldu; şükür bizim de hocamız. Ne müstesna bir tecelli…

  Bizi Kur’an talebeliğiyle şereflendiren Rabbimiz! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

  Hayırlar diliyorum

  Doruk, 07 Temmuz 2017

  Orhan Arslan