KÜFRETME KÜLTÜRÜ..! - Suat UNGAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  KÜFRETME KÜLTÜRÜ..!
  Yazar: Suat UNGAN
  Dilin sunduğu geniş imkânlar ve düşük ahlak bireylerde birleştiğinde küfretmek için verimli bir alan oluşmaktadır. Bu davranış tarzı bireylerde yaşam biçimine dönüşünce, çocukların küçük yaşta küfürle tanışmaları kaçınılmaz oluyor
  millivicdan.org - Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Rum ve Ermeni vatandaşlarının, normal zamanlarda kendi ana dillerini kullanıyorlarken birisine küfür edecekleri zaman, kendi dillerini bırakarak Türkçe ile küfür ettikleri bilinmektedir.

  Küfür, beddua şeklinde, kişiliğe yönelik ve cinsel içerikli olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan en ağırı cinsel içerikli küfürler olup daha ziyade bireysel şekilde tezahür etmektedir.

  Türkçe, şiir dili dediğimiz sanatkârane şekilde düşünceleri ifade etme zenginliğini barındırmasının yanında, bugün halk arasında “sinkaflı” (Arapça sin ve kaf harflerinin birleşmesi sonucu oluşan kelime) konuşmaya yatkın bir zenginliği de vardır. Çünkü Türkçe eylem bakımından dünyanın en zengin dilleri arasındadır. İngilizcedeki “fuck” sözcüğünü karşılayacak onlarca kelime Türkçede mevcuttur. Özellikle cinsel içerikli küfürler bir eylemi ortaya koyduğu, Türkçe de bir fiil dili olduğu için, dilimiz küfretmek isteyenlere zenginlikler sunmaktadır.

  Dilin sunduğu geniş imkânlar ve düşük ahlak bireylerde birleştiğinde küfretmek için verimli bir alan oluşmaktadır. Bu davranış tarzı bireylerde yaşam biçimine dönüşünce, çocukların küçük yaşta küfürle tanışmaları kaçınılmaz oluyor. Zaten Anadolu'nun bazı bölgelerinde babalar çocuklarını sevip ona konuşmayı öğretmeye çalıştıklarında küfretmeyi öğretmekte, dahası çocuk bu küfrü ettiğinde kahkahalar atarak büyük mutluluklar duymaktadırlar.

  Ali isminin kelime anlamı yücedir, konuşma dilinde biz birisine Ali dediğimiz zaman onun yüce anlamını zihnimize getirmediğimiz, sadece Ali'nin şahsına seslendiğimiz gibi, küfürlü konuşmayı yaşam tarzına dönüştüren bireyler de küfrün anlam derinliğini zihinlerine tam oturtamayarak sadece işaret dili şeklinde bir söyleme dönüştürmekte bu da bunların hayatında sıradanlaşan bir hitap şeklini almaktadır.

  Çok nadir zamanlarda küfreden bir kişi ile devamlı küfür söyleyen birisinin ayaklarına çekiçle vurulup küfür etmeleri sağlandığında, hayatında çok az küfür söyleyen kişinin o anki söyleminden dolayı çektiği acıyı bir nebze unuttuğunu, devamlı küfreden kişinin ise acısının azalmadığını ifade ettikleri görülmüştür. Çünkü küfür devamlı söylendiği zaman kişilerin zihin dünyalarındaki anlamsal boyutunu yitirmektedir.

  Uzmanlar depresyonda olan ya da psikolojik sorunları olan kişilerin daha fazla küfrettiklerini belirtmektedirler, bu kişiler bu eylemi devamlı yaptıkları takdirde bundan rahatlık elde etmeleri mümkün olmamakta, dahası ortamı daha da gerginleştirmektedirler. Çünkü küfür fiziki saldırıya geçmeden yapılacak müdahalenin son aşamasıdır. Bu yüzden küfür ettikten sonra gelişecek olayların neticesi çok daha vahim olabilmektedir.

  Sosyal medyanın her daim insanları kışkırttığı, insanların yaşam şartları nedeni ile depresif hareketlerinin fazla olduğu, gençlerin daha konuşmaya başlamadan neredeyse küfürle tanıştığı, küfrün sıradan bir hale dönüştüğü bir sosyolojik yapıda, insanların hayatında geniş bir kelime dağarcığı oluşturmuş bu kelime gruplarını çıkarmak, bunu kullanmalarına engel olmak çok büyük bir zaman alacağa benzemektedir.

  Bazen de küfredene değil de küfrettirene de bakmak lazım”¦

  Bir Nükte:

  Bir adam aşırı derecede küfür söyleme alışkanlığının olmasından yakınarak bunu mürşidine anlatır,

  Mürşid, müridine küçük baklayı vererek ağzına koymasını, küfür edeceği zaman bu baklayı aklına getirerek küfür etmemesini tavsiye eder.

  Mürşit, yağmurlu bir günde küfürbaz müridi ile hızlı adımlarla giderken, bir kız çocuğu pencereden Şeyh Efendi biraz bekler misiniz? der.

  Şeyh Efendi ya sabır diyerek epeyce bekler, bu arada iyice ıslanmaktadırlar.

  Biraz sonra kız pencereyi açarak gidebilirsiniz artık! der.

  Şeyh sinirlenir, kızım niçin bizi bu yağmurun altında beklettiniz, diye sitem ettiğinde, kız:

  -Efendim tavukları kuluçkaya yatırıyorduk, yumurtalar tavuğun altına konulurken, kavuklu birine uzaktan gösterildiğinde, o yumurtalardan çıkan civcivler tepeli horoz olurmuş, annem de uzaktan yumurtaları size göstererek, tavuğun altına koydu, der.

  Bu duruma sinirlenen mürşit, yanındaki küfürbaz müride seslenerek, ulan derviş çıkar ağzındaki baklayı!