KARAKTER YOLSUZLUĞU..! - Suat UNGAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  KARAKTER YOLSUZLUĞU..!
  Yazar: Suat UNGAN
  Vicdani sorumluluk ve yeteri kadar RUH EĞİTİMİ verilmeden sadece bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirilince ortaya teknik donanımlı canavarlar çıkmaktadır.
  millivicdan.org - Toplumların dinamikleri değerler ve karakterler üzerine inşa edilir. Değerler, kişinin davranışı, duygu ve düşüncelerini yönlendiren güzellik, kıymet ve iyilik standartlarıdır. Değerler çevremizden kazandığımız duygu dünyamızı, ahlaki kazanımlarımızı ifade eden yanlarımızdır. Karakterimiz ise, bizim isteyerek ve sürekli olarak yaptığımız veya yapmadığımız eylemlerdir. Karakterimiz duyuşsal yönümüzün davranışa dönüşmüş halidir.

  Dini duyguların, inançların, değerlerin davranışa dönüşme hali karakterle ilgilidir. Bu durumda iradeli ve güvenilir bir nesil yetiştirebilmemiz, karakterli nesiller yetiştirmemizle ilgilidir. Ortama ve döneme göre hareket eden kişilerin varlığı, karakterle ilgili bir sorunu yansıtmaktadır.

  17 ve 18. yüzyıllarda matbaa tekniğinin gelişmesi, matbaada her çeşit kitabın basılmasını ve halka ulaştırılmasını kolaylaştırdı. Kitap adedinin ve çeşitliliğinin artması, ilginç kitapların piyasaya çıkmasını sağladı. Avrupa'da papazlar halkın günah çıkarmalarını teşvik etmek amacı ile içinde örnek itiraflar bulunan el kitapçıkları yayınlamaya başladılar. Böylece hem kişilerin vicdani muhasebelerini harekete geçirmeyi, hem de günah işlemenin önüne geçmeyi amaçlamaktaydılar.

  Fakat burada bir sorun vardı, kişinin günahını söylerken vicdanının sesini dinlemesi ve günahından duymuş olduğu pişmanlığı dile getirirken yaptıkları ile söylediklerinin uyumlu olması gerekiyordu. Kişilerin yaptıkları günah ile itiraf ettiklerinin aynı olması o kişinin karakterini oluşturmaktaydı. İnsanların karakter sahibi olmaları, söylem ve eyleminin örtüşmesi ile mümkün oluyordu, bunu örtüştürecek unsur ise kişinin vicdanı idi. Vicdanın kişinin iç dünyasında yönlendirici unsur olarak devreye girmesi ve söylemin eylem ile bir tutulması, daha sonra bu hareketlerin sosyal hayattaki diğer davranışlara yansıması ve sürekli hale dönüşmesi sağlıklı nesillerin yetişmesini hızlandırmıştır.

  Karakterimiz, içimizde var olan ve bizim bilgimiz dahilindeki duyguların, eylemimizle de aynı olmasını gerekli kılmaktadır. Münafık veya günahkâr dediğimiz kavramlar, inanç ve eylem uyuşmazlığı neticesinde ortaya çıkmıştır ki bunun diğer adı şahsiyet, yani karakterdir.

  Ahlak ruha yerleşmiş güzelliğin hiçbir zorlama olmadan kişinin iradesi ile ortaya çıkması ile alakalıdır. İnsanların doğru davranması, içlerindeki fıtri güzellikle ters düşmeme durumlarını ortaya koymaları, karakterleri ile alakalıdır. İnsanın adaletli, vicdanlı, haklının yanında olması, hem yaradılışlarında var olan, hem de çevresinden öğrendiği erdemli durumudur. Kişinin aldığı eğitim, fıtratında olan ve çevremizden öğrendiğimiz güzelliği ve doğruluğu geliştirmiyorsa, verilen eğitimde sıkıntı var demektir.

  Ruh eğitimi, iç zenginlik kavramları, bilgi ile birlikte bireyde ortaya çıkınca şahsiyetli (karakter) nesiller ortaya çıkmaktadır. Fakat günümüzde okullarda ahlaki ve vicdani sorumluluk yeteri kadar verilmeden sadece bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirilince ortaya teknik donanımlı canavarlar çıkmaktadır. Kişiler en iyi üniversiteden mezun olsalar, dini bilgileri en ince detayına kadar bilseler bile, yolsuzluğa meyil etmektedirler. Burada sorun karakter eğitimi ile ilgilidir.

  Çünkü bireyin bir yanlışın günah olduğunu bilmesi onun bilgisi ile, yapıp yapmaması ise karakteri ile ilgilidir. Bilgi ve eylemi örtüşmeyen nesillerin yetişmesi eğitimin sorunudur. Bu yüzden doktor olan bir kişinin organ mafyası işine bulaşması veya eğitimli bir kişinin yolsuzluğa bulaşması, iktisat bilgisinin, tıbbi alanın sorununu değil, karakter sorununu ortaya koymaktadır.

  Suçlamaları tıp ve iktisat bilgisi üzerine değil, bireylere vermiş olduğumuz eğitime yoğunlaştırmalı, yapılan her hatada, yanlış eğitimin muhasebesini yapmalıyız.