KANAL-İSTANBUL YERİNE SAMSUN-MERSİN “ANADOLU KARDEŞLİK KANALI” - Emrullah ÖNALAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  KANAL-İSTANBUL YERİNE SAMSUN-MERSİN “ANADOLU KARDEŞLİK KANALI”
  Yazar: Emrullah ÖNALAN
  “ruhumuzun ana kuvvetleri”ni harekete geçirelim, “mükemmel toplumu”, “erdemli şehirleri” inşa etmek için kullanalım.
  millivicdan.org - Millî Vicdan İlmi Düşünce Oluşumu Gurubu’nun, bu haftanın konusu olarak seçtiği “KANAL-İSTANBUL” hakkında grupta yazılan çizilenleri düşünce dünyamda yoğururken, Millî Vicdan Grubumuzda şimdilik ismi mahfuz, İTÜ’lü bir İnşaat Yüksek Mühendis kardeşim aradı:

  “Neredesin?” diye sual etti.
  Dedim ki:
  “Palandöken EJDER Tepesi’nden Kanal-İstanbul’a bakıyorum”.
  O da:
  “Bir de Samsun’dan Mersin’e bak o halde.” dedi.

  Samsun’dan Mersin’e bakarken Farabî’nin “El Medinet’ül Fazıla”sını gördüm.

  Farabî (872-950) “Farab” şehrinde (Otrar / Kazakistan) doğan, modern bilim dünyasının tabiriyle bir filozof.

  “El Medientü’l Fazıla” isimli kitabında, faziletli (erdemli) şehir, toplum ve devleti anlatır. Şehirleri tasnif ederken beş maddede “şehir ve toplum” tarifi yapar. Bunlardan biri de “zaruri şehir”dir.

  Peki, zaruri şehrin insanları ne yapar, nasıl yaşar? Hayatlarını nasıl “idame” ve “ibate” ettirir?

  Bu şehir halkı; yaşamak için yiyecekten, içecekten, giyecekten, evden, … ancak zaruri olan miktarlarla yetinir ve bu şeyleri elde etmek için birbirlerine yardım eder.

  Bu cümle size aşina geldi mi? Farabî, sanki bugünkü İstanbul halkını tarif ediyor, öyle değil mi?

  Farabî, “ruhun ana kuvvetlerini” de beş sınıfa ayırır: “Besleyici kuvvet”, “Duyu-algı kuvveti”, “Tahayyül kuvveti”, “Akıl kuvveti ve arzu”, “İsteme kuvveti”.
  İşte, tam bu telefon konuşmamız sırasında, ruhumun besleyici kuvveti, tahayyül kuvvetimi harekete geçirdi.

  KANAL-İSTANBUL yerine, SAMSUN-MERSİN ANADOLU KARDEŞLİK KANALI’nı hayal ettim.

  Hayal etmeden olmaz. Bütün kâşifler, mucitler önce hayal etmişlerdir. Dedelerimiz; “Edip olur kişi sermaye-i hayal kadar” demiştir: Kişinin hayal sermayesi ne kadar ise, o kadar edip olur.

  İşte, Palandöken’in Ejder Zirvesi’nde hayalim böyle idi.

  İster malî olsun, ister rant olsun; ister coğrafi, ister stratejik olsun, yoğun tartışmaların yapıldığı KANAL-İSTANBUL yerine, bütün bu tartışmaları bitirecek tam manasıyla ÇILGIN bir PROJE bizim hayalimiz olsun.

  SAMSUN-MERSİN ANADOLU KARDEŞLİK KANALI projesi veya KARAKKAR (Karadeniz-Akdeniz Kardeşliği) projesi hattında; Yeşilırmak ve Seyhan nehir havzaları “tüp geçit” içine alınacak. Bu tüp vasıtasıyla hem bölgede zirai amaçlı sulama yapılacak hem de şehirlere yakın alanlarda çeşitli CEP’ler inşa edilecek. Bu CEP’ler, “dinlenme tesisleri” ve “plajlarıyla” herkese harika bir tatil imkânı sunacak.

  SAMSUN’dan başlayıp MERSİN’e uzanan ve KARDENİZ ile AKDENİZ’i buluşturacak ANADOLU KARDEŞLİK KANALI projesi işte böyle canlandı zihnimde.

  Sayın Cumhurbaşkanımız R.Tayyip ERDOĞAN Bey’in, “Üçüncü Çılgın Proje” olarak tarif ettiği KANAL-İSTANBUL projesini tahlil edelim:

  Evvela, KANAL-İSTANBUL projesinin ciddi bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılamak, aynı zamanda ciddi bir finansman planı ve kaynağı gerektiriyor.

  İkinci olarak, KANAL-İSTANBUL sebebiyle çok önemli bir “rant” ortaya çıkmış olacak. Daha şimdiden basına yansıyan haberlere bakılacak olursa, “rantın dağıtımı” konusundaki nihayetsiz tartışmalar başladı bile …

  Üçüncüsü, KANAL-İSTANBUL projesi, İstanbul’a çok yoğun bir nüfus akımını başlatacaktır. Plansız ve düzensiz bir nüfus yığılması sadece sosyal, siyasî ve kültürel alanda değil, hayata dair her sahada birtakım aksaklıklara sebep olacaktır.

  Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, KANAL-İSTANBUL sayesinde, Montrö Sözleşmesi çerçevesinde uluslararası emperyalist güç merkezlerinin, Karadeniz üzerinden Kafkasya’ya müdahale riski artacaktır.

  Rusya ve Ruslar? Ruslar’ın, Deli Petro’nun tarihi hayalleri? KANAL-İSTANBUL projesi, Putin’in, bir milyar dolarlık “örtülü bütçe” üzerinden Moskova-Mersin hattındaki demiryollarını yeniden gözden geçirme yoluyla Akdeniz’e inme planını sürekli kılma çalışmalarını hızlandıracaktır.

  Tarihte Yalta’da olduğu gibi İngiliz-Rus işbirliğinin Osmanlı’yı paylaşma, Kafkasya ile Anadolu arasına duvar örme girişimlerinin şimdiden bertaraf edilmesi,

  Ülkemizin mali ve manevi varlığının İstanbul’a yığılmasını önlemek, hem Doğu-Batı, hem de Kuzey-Güney kardeşliğini “Toplu Kalkınma ve Millî Birliğin Tesisi” ve 21.yüzyılın Türkler’in yüzyılı olması iddiasını devam ettirilmesi açısından KARDEŞLİK KANALI önem taşımaktadır.


  KANAL-İSTANBUL yaklaşık 50 km, SAMSUN-MERSİN ANADOLU KARDEŞLİK KANALI ise, yaklaşık 500 km uzunluğundadır.

  Ancak, Yeşilırmak ve Seyhan nehrinin 130 km kadar olan yatakları ve havzaları hesaba katıldığında KARDEŞLİK KANALI’nın uzunluğu yaklaşık 370 km olacaktır.

  KARDEŞLİK KANALI, Anadolu’nun kırsal kaderini değiştirerek tarım, sanayii ve turizmi Anadolu’nun yüreğine taşıyacak; Samsun, Amasya, Sivas, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Mersin güzergâhında çok yüksek bir iş hacmi ve istihdam oluşturacak, yüksek seviyede katma değer yaratacaktır.

  Oluşacak iş hacmi ve istihdam ile ortaya çıkacak yüksek katma değer, KARDEŞLİK KANALI’nın maliyetini önemli oranda düşürecektir.

  İşte size 21. asra damga vuracak ÇILGIN bir PROJE!

  KARAKKAR (Karadeniz-Akdeniz Kardeşliği) veya SAMSUN-MERSİN ANADOLU KARDEŞLİK KANALI Projesi.

  Bilge insan Farabî’nin asırlara hükmeden tavsiyeleri de bize rehberlik edecektir. Şöyle diyor Farabî:

  Saadete ulaştıran işler: İnsan, onlarla ne kadar meşgul olursa ve onları ne kadar tekrarlarsa, o kadar kuvvetli, o kadar üstün ve o kadar mükemmel olur.

  O halde Anadolu insanını mutluluğa ulaştıracak işlerle meşgul olalım. Yine Farabî’nin ifadesiyle “ruhumuzun ana kuvvetleri”ni harekete geçirelim, “mükemmel toplumu”, “erdemli şehirleri” inşa etmek için kullanalım.

  20 Aralık 2019 CUMA
  Emrullah ÖNALAN
  Palandöken/ERZURUM