FİKİR İNŞA ETMEK İÇİN KİTAP OKUMAK LAZIM - Lütfü ŞEHSUVAROĞLU | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  FİKİR İNŞA ETMEK İÇİN KİTAP OKUMAK LAZIM
  Yazar: Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
  “Yeniden ağyarına mani – efradını cami milli bir sosyalizme bayrağına ihtiyaç var.Toplumun inanç paydalarından nasibini alması için Türkiye’nin en büyük filozofu ve gerçek bir orijinal sosyalizm inşacısı Nurettin Topçu okumalısınız...
  millivicdan.org - Cemil Meriç’in bütün eserleri “Kitaplar Arasında” başlığı altında derlenebilecek bir okuma silsilesi aslında.

  Bütün eserleri kitap okumalarından ve yorumlamalarından, yazar ve eser tenkitlerinden ibaret.

  Bu Ülke bile öyle sayılabilir.

  Umrandan Uygarlığa, Mağaradakiler, Işık Doğudan Gelir, Kültürden İrfana, Bir Dünyanın Eşiğinde, Hint Edebiyatı, Kırk Ambar…

  Saint Simon gibi bir biyografi denemesi bile kitaplar dünyasında değerlendirmeler, bakış açıları, hükümler vesilesidir bir açıdan.

  Bir partinin genel başkanına anlatıyorum: “Yeniden ağyarına mani – efradını cami bir sosyalizm bayrağına ihtiyaç var. Ve bu milli bir sosyalizm olmalı. Toplumun inanç paydalarından nasibini almalı. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük filozofu ve gerçek bir orijinal sosyalizm inşacısı Nurettin Topçu okumalısınız. Nurettin Topçu bütüncül bir doktrin geliştirmiş nadide bir Türk düşünürüdür.”

  O da bana bizim cenahtan kimi yazarları tanıdığını göstermek için “Cemil Meriç de var değil mi?” diye cevap veriyor.

  Bizim cenah derken aslında bu siyasi parti başkanının bu tuhaf şekildeki değerlendirmesinden daha farklı görüşler serdedeceğini ummuyorum.

  Cemil Meriç ile Nurettin Topçu’yu aynı kefeye koyuyor.

  Eh, işte yazar değil mi?..

  Biz de soldan işte Kemal Tahir, Mehmet Ali Aybar, İdris Küçükömer diyerek nasıl da malumattar olduğumuzu ihsas ettirebiliriz bir solcuya…

  Maalesef Türkiye’de bu ucuz değerlendirmeler ve total yaklaşımlar olduğu müddetçe bir yere varmak mümkün değil. Bir fikir inşası adına…

  Sadece güzide ile pespayenin, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin ayırdına varma meselesi değil bu…

  Ne yazık ki bugün bu da yapılmaktadır. Güzide ile pespaye aynı kefeye konmaktadır.

  Cemil Meriç ile Nurettin Topçu mukayesemin ise bununla bir ilgisi yok.

  Şüphesiz Cemil Meriç büyük bir denemeci. Büyük bir üslupçu… Son dönem Türk edebiyatının tenkitte de en büyük ustası…

  Ama o kadar.

  Cemil Meriç Nurettin Topçu gibi bir felsefeci, bir düşünür değildir.

  Bütüncül bir ideolojik çerçevesi yoktur.

  Usta kalem aslında bir zihniyet sergüzeştidir. Kendi semasında tek yıldızdır, doğru… Onun serazat ufuklarında belki de hiç kimse yanına Burak almadan gezinemez. Cesaret bile edemez. O da doğru…

  Ama ihtiyacımız olan zihniyet bütüncüllüğünü onda bulmak ne mümkün…

  Nurettin Topçu ise hareket felsefesi ile bize dünya çapında bir ideolojik yaratımın kapısını aralar.

  Oradan şakirtlerinin yeni bir yapı inşa edebileceği zihniyet zenginliğine ve dava kararlılığına erişebiliriz.

  Cemlil Meriç ile tanırız kalemleri, kalemşorları; yerli, yabancı. Eserlerin derinliğinde farklı yaklaşımların heyecanını yaşarız, bakış açılarının kaç derece evrilebileceğine şahit olabiliriz. Güzeldir.

  Ama Cemil Meriç’te, Topçu sosyalizminin kırıntılarını bulsak bile ancak Saint Simon sayesinde onu bütüncül bir doktrin haline getirebiliriz.

  Birden doktrin de neymiş diyebiliriz mesela…

  İdeoloji de neymiş?

  “İzmler idrakimize giydirilen deli gömlekleri. İtibarları menşelerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı…”

  Bu Ülke’nin kısa metinleri arasında sloganik kesin hükümlere erişebiliriz. Sonra başka eserlerinde ideolojinin ne kadar büyük bir gereklilik olduğunu geç keşfederiz.

  Topçu okumaları ile Meriç okumaları arasında fark vardır.

  Topçu, Meriç kadar özgür ve serazat kalem oynatmaz.

  Onda derin bir mesuliyet çizgisi vardır.

  O yüzden milletinin ihtiyaç duyduğu zihniyet problemini köşeli olarak masaya yatırır Topçu.

  Cemil Meriç kadar serbest olamaz Nurettin Topçu…

  Kaleminin derin sorumluluğu buna fırsat vermez.

  Millet mistiklerine gerçek bir ekonomi politik, bir toplumculuk şuuru ve milliyet inşası ile bugüne kadar hiç kimsenin cesaret edemediği ve belki de Türk düşünce tarihinde ilk defa denenen bir ideoloji vazeder.

  Karl Marx ile Alain’in, Blondel ile Sartre’ın karıştırılması ne ise Nurettin Topçu ile Cemil Meriç’in karıştırılması da öyle bir şeydir velhasıl…