Esmai Hüsna - Vedud - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  ESMAI HÜSNA - VEDUD
  Yazar: Orhan ARSLAN
  İman ve sevgi kardeşliği Vedud isminin tecellisidir. Kan ve karın kardeşliği bu dünya ile sınırlıyken, iman kardeşliği, hem bu dünyada, hem de öbür dünyada sürer. Bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten Vedud Allah’ımız! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.
  millivicdan.org -
  ESMAİ HÜSNA

  Vedud
  (Çok seven ve çok sevilen; sevginin kaynağı)

  Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

  İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

  Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

  Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil; olmazsa olmaz bir konudur.

  İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

  Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.

  Buyurunuz nüzul sırasına göre tanışmaya devam edelim:

  VEDUD

  Kur’an’da 16. nüzul sırasında gelir: “Çok seven ve çok sevilen; bütün sevgilerin kaynağı” demektir. Tükenmeyen, sürekli ve tekerrür eden sevgidir.

  Vedud olan Allah, kullarını sınırsız sever ve sınırsızca sevilmeyi ister. Böylece, yarattıklarına hem sevme, hem de sevilme yeteneği bahşeder.

  Vedud; saf sevgidir, sevginin en güzelidir, en değerli ve en yüce olanıdır.

  ALLAH, SEVGİ DEMEKTİR

  Allah isminde yer alan E-L-H harflerinin oluşturduğu 6 kombinasyon ile, bunların anlamlarının tersi de SEVGİ demektir. Yani Allah, 12 ismiyle de sevgi…

  Allah’ın Vedud ismi vardır, fakat Habib ismi yoktur. “Habibullah” terkibi Peygamberimize atfen kuranda hiç geçmez.

  VARLIK SEBEBİ: SEVGİ=CAZİBE, ÇEKİM GÜCÜ

  Varlığı oluşturan çekim gücüdür, yani cazibe. Kaynağı Rabbimizin Vedud esmasındaki, sınırsız sevgidir. Bülbülün güle sevgisi, annenin yavrusuna sevgisi bu sevginin tezahürüdür.

  Cazibe=Çekimi sağlayan sevgi bir an kalkarsa, kozmos kaos olur; çöküş.

  SEVMEK İÇİN SEBEP ARANMAZ

  Rahman, Rahim, Rabb, Malik esmaları için, karşılığında merhum, merbub, memluk olmasına, yani bir sebebe ihtiyaç vardır. Hâlbuki Vedud hem zatını sever, hem mahlûkatını sever; sevmek için sebebe ihtiyaç duyulmaz.

  Sevgi harcayarak bitirilmeyecek bir sermayedir. Aksine harcandıkça çoğalır.

  Sevgi insanın insana sunabileceği ölümsüz hediyedir. İbadet dünyada olup biter. Muhabbet ahirette de devam eder. Bunun için Hamd cennette de edilir.

  SEVGİ VAR OLMAKTIR

  Gerçek sevgi sevgide yok olmak değil, sevdiğinde hayat bulmaktır. Aklı baştan alan sevgi, sevgi değil tutkudur.

  Sevgi toplumunda insanlar, yeni tanıdıkları her insana yeni nazil olmuş bir ayet gibi bakarlar, onu değerlendirirler, israf etmezler.

  AŞK KURANDA YOKTUR

  Kur’an, aşırı muhabbet demek olan aşk kelimesini hiç kullanmaz. Aşk kelimesi Kur’an ve sünnet edebiyatında da kullanılmaz.

  Aşk kelimesi ilahi sevgiyi ifade edemez, aşk beşeri sevgiyi ifade eder.

  O’NUN SEVGİSİ, SADECE FİİLİNDE DEĞİL ZATINDADIR: ALLAH SEVGİDİR

  Herkes sevdiğini bağışlar. Af, sevginin sadakasıdır.

  Soru: Rahim olduğu için mi Vedud’dur, Vedud olduğu için mi Rahimdir? Cevap: Vedud olduğu için Rahimdir. Merhametinin tecellisi için merhuma ihtiyaç vardır, hâlbuki Vedud olması için zatı yeter.

  ÖNCE ALLAH’I, SONRA PEYGAMBERİ, SONRA DİLEDİĞİNİ SEV

  İman edenler sevginin ilk iki sırasını boş bırakırlar; en çok Allah’ı severler, sonra Peygamberi. Sonra da kimi isterlerse onu severler.

  Sevgi sadece Allah’a mahsus değildir. Sevgide tahsis yok, tertip vardır.

  ALLAH’I SEVMEK 3 TÜRLÜ OLUR: FİİLLERİNİ, ESMASINI, ZATINI

  Fiillerini sever: Allah’tan ne gelirse sever. Allah’ın vermesi kadar, almasını da sever. Yaşama (yuhyi) ve ölüme (yumit) aynı şekilde hürmet gösterir. İzzetine (tuizzu) de, zilletine de (tuzillu) Eyvallah der.
  Esmasını sever: Esması; cemal tecellileri ile kişiyi Davut ve Süleyman gibi sultan eder. Celal tecellileri ile Zekeriya ve Yahya gibi kurban eder. İkisine de “Lebbeyk ya Rab” denir. Bilinir ki, O, “Zülcelali vel İkram”dır, Celalinde de ikram sahibidir.
  Allah’ın zatını sever: Zatını sevme kemaline ulaşan kul, artık fiiline bakmaz. Artık Allah’ın vermesiyle alması eşittir. O Allah’ı verdiği için değil, Allah olduğu için sever.
  Kul Allah’a olan sevgisini şöyle özetler: “İlahi ente maksudi ve rızake matlubi”: (Allah’ım maksadım sensin ve talebim rızandır).

  SEVGİNİN 3 TEZAHÜRÜ VARDIR

  Sever, sevdiğinden ister: Kulun Allah’a olan duası budur.
  Sever, sevdiğini ister: Herkes Allah’tan isterken, o Allah’ı ister.
  Sever, sevdiğinin iradesine kendisini teslim eder: O’ndan ne gelirse hoş.
  SEVEN, SEVDİĞİNİN HER ŞEYİNİ İSTER

  Allah’ı seven Kur’an’ı da ister. O’nun evi olan Kâbe’sini de…
  Allah’ı seven Allah’a yürümeyi de sever: Ölüme yürüyüş budur.
  Allah’ı seven sevdiğinden infak eder. İnfak ve sadaka farzdır
  SEVGİ VE İMAN KARDEŞLİĞİ

  İman ve sevgi kardeşliği Vedud isminin tecellisidir. Kan ve karın kardeşliği bu dünya ile sınırlıyken, iman kardeşliği, hem bu dünyada, hem de öbür dünyada sürer.

  Bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten Vedud Allah’ımız! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

  Hayırlar diliyorum

  Doruk, 16 Temmuz 2017

  Orhan Arslan