ESMAİ HÜSNA (15. AZİZ) - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  ESMAİ HÜSNA (15. AZİZ)
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.
  millivicdan.org - AZİZ

  (Üstün, Güçlü Şerefli)

  Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.
  İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

  Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

  Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.
  İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.
  Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.
  Buyurunuz tanışmaya devam edelim:

  AZİZ

  Üstün, güçlü ve şerefli demektir.

  ALLAH AZİZDİR

  Allah, kendisini Aziz olarak bilmemizi, bunu söylememizi ister.
  “İzzet bütünüyle Allah’a mahsustur (Fatır 35/10).”
  “Onların lafları seni üzmesin. Çünkü şeref ve itibar bütünüyle Allah’a mahsustur (Yunus 10/65) (Nisa 4/139).”
  “ Yoksa onlar izzet ve şerefi kâfirlerin yanında mı arıyorlar? Ama bakın izzet ve şeref tümüyle Allah’a aittir (Nisa 4/139).”

  AZİZ KİTAP: KURAN

  Allah’ın sonsuz ve mutlak, eşsiz ve benzersiz izzet ve şerefi, bütün haşmet ve azametiyle vahiyde tecelli etmiştir: “Bu ilahi uyarıyı inkâr ha! O elbette pek aziz ve şerefli bir kitaptır (Fussilet 41/41).”
  Aziz kitap, okuyanı, anlayanı ve yaşayanı Aziz eden kitaptır; Aziz kitap, eşkıya toplumundan sahabe toplumu yaratan kitaptır.

  AZİZ NEBİ: HZ. MUHAMMED

  Kuran peygamberler içinde sadece Allah Resulü için Aziz ismini bir sıfat olarak kullanır.
  “ Size kendi türünüzden bir elçi gelmiştir ki, o pek Aziz’dir. Sizin zorlanmanız ona pek ağır geliyor. Üzerinize hassasiyetle titriyor. O müminlere karşı şefkat ve merhamet abidesidir (Tevbe 9/28)”.
  Aziz peygamberimiz, tam anlamıyla Azizdir. Kendisine Risalet’le bahşedilen İzzet sayesinde Usve Hasene (Güzel Örnek) ve âlemlere rahmet olmuştur.

  ALLAH’IN AZİZ İSMİYLE TECELLİSİ…

  Tecelli ettiği kul, önceleri kitap nedir iman nedir bilmeyen bir yetim iken (Şura 42/52), O Aziz edince âlemlere rahmet olur.
  Allah sonsuz izzetiyle bir şehre tecelli ederse, bir blok kaya iken, onu şehirlerin anası ve emin belde Mekke yapar.
  O bir evi Aziz edeceği vakit, o ev yeryüzünün göbeği, arzın kalbi ve insanların binlerce yıl ziyarete koştukları Kâbe olur
  Aziz esması en büyük tecelliyi insanda gösterir; insan yeryüzü halifesi, kalfa olarak görevlendirilir. İnsana “Talim-ül Esma” öğretmiş; konuşma, düşünme, akletme ve eşyaya isim koyma kabiliyeti bahşetmiştir. Kalfa aziz olacaktır, zelil olandan halife olmaz.
  Ve Münafikun 63/8’de Rabbimiz: “İzzet ve şeref Allah’a, Resulüne ve Müminlere aittir. Gel gör ki münafıklar bunu bilmiyorlar.” diyerek, müminleri de İzzetinden pay sahibi yapmıştır.
  Sözü Hz. Ali gibi bağlayalım mı: “Senin bana Rab oluşun iftihar olarak bana yeter. Benim sana kul oluşum, bana izzet ve şeref olarak yeter.”
  Rabbimiz! Aziz olmak için, Üstün-Güçlü-Şerefli olmak için, Allah’lı ve Kur’an’lı olmamız gerektiğini öğretiyor ve bizi hiç, ama hiç terk etmiyorsun.
  Biz de Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Aziz Allah’ım!

  Hayırlı Cumalar diliyorum…
  Ankara, 02 Aralık 2016
  Orhan Arslan