ESMAİ HÜSNA (1) - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  ESMAİ HÜSNA (1)
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Esmayı hayatınıza indiriniz. Sayımatik ve boncukla sayarak anlamını israf etmeyiniz. Allah anlam ve amaç demektir.Bir insanın üstünü çizmek, Rabbin emeğinin üstünü çizmektir
  millivicdan.org - 1. RABB
  (Terbiye eden, her işe müdahil olan, öğretmen)

  Esmai Hüsna “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

  Esmai Hüsna, duvarlara asılan nostaljik süs değildir, Esmayı bilmek ve anlamak farzdır.

  İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

  Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var: Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

  Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

  Allah’ı tanıyan kendisini de tanır, kendini tanımak adam olmaktır.

  Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.

  Buyurunuz nüzul sırasına göre ilk Esmadan başlayalım:

  1. RABB

  Terbiye eden, yetiştiren demektir. Kuranda Allah 2697, Rabb 962 kez geçer.

  Allah niye Rabb’dır, niçin terbiye eder?

  Ana-baba görevli olduğu için, bakıcı ücret aldığı için, öğretmen memur olduğu için, Allah ise sevdiği için terbiye eder.

  Rabb isminin tecellisi sınırsızdır; “Rabb olan Allah her an yeni bir iştedir (Rahman 55/29).”

  EĞİTİM VE RABB

  Eğitimciler, öğretmenler ve ana-babalar! Rabb esması gibi olunuz.

  Öğretirken öğrencilerinize;
  - Rabb gibi ilgili,
  - Rahman gibi şefkatli,
  - Vedud gibi sevgili
  - Gafur gibi bağışlayıcı olunuz.

  Esmayı hayatınıza indiriniz. Sayımatik ve boncukla sayarak anlamını israf etmeyiniz. Allah anlam ve amaç demektir.

  ALLAH ÂLEMLERİN RABBİDİR

  Kuranda âlemleri kapsayan tek isim Rabb’dır ve 42 yerde geçer. Başka hiçbir Esma âlemler kapsamında gelmez.

  Allah bütün mahlûkatın Rabbidir.

  Mikro kozmos, makro kozmos, melekler âlemi, hayvanlar ve bitkiler âlemi, yeryüzündeki 15 milyon canlı türü Rabbine muhtaçtır.

  Mesela bazı bitkiler döllenmeyince üreyemez. Bitki sabit olduğu için erkeğin ayağına da gidemez. Rüzgârlar ve böcekler çiçek tozunu ayağına getirir. Çünkü Rabb her işe müdahildir.

  KURANDA SİVRİSİNEK ÖRNEĞİ

  “Allah bir sivrisineği misal vermekten hayâ etmez (Bakara 2/26).”

  Niçin sivrisinek?
  - Gözünde bal peteği gibi, her birinin ayrı merceği, ayrı açısı, ayrı cihazı olan en az yüz gözcüğe sahip,
  - Vücudunda yüzlerce kıl, en ufak harekete duyarlı reseptörler olarak görev başında.
  - 48 dişli ağzı, bıçak gibi damara bir cerrah ustalığıyla girebilir. Hemen kimyasal zerk eder, kanın pıhtılaşmasını önler, narkoz yapar, acıyı duyurmaz.
  - Vücutlarının 6 katı kan emer. Saniyede 500 kanat çırpar.
  - 5 mini tahlil laboratuvarına sahiptir: Koku, ısı, nem, titreşim ve kan.

  Sivrisinek niçin var? Bedava hacamat yapar. Ayrıca demek ister ki, “burası cennet değil, üstünü ört yoksa ısırırım.”

  Rabb isterse, bir sivrisineğe bile bu kadar özellik yükler.

  RABB VE İNSAN

  Rabb, Esmai Hüsna içerisinde en çok insanla ilgilidir

  Allah insanın ve insan soyunun Rabbidir. Hz insan Rabb olan Allah’ın şaheseridir. Rububiyet en çok insanda tecelli etmiştir.

  Allah insana kat kat ikram etmiştir: “Ve lekad kerremna beni Âdem (İsra 17/70).”

  Allah tüm gücünü kullarını terbiye etmek için kullanır. Terbiye etmek emek vermektir; Allah insana emek verir.

  Arşın Rabbi insana bir kez peygamber değil, binlerce kez Peygamber ve Kitap göndermiştir. Ruh ve beraberinde akıl, şuur, irade vicdan ve fıtrat yüklemiştir.

  Bir insanın üstünü çizmek, Rabbin emeğinin üstünü çizmektir.

  İnsandan umudunu kesmek, Allah’tan umudunu kesmektir; çünkü insan Allah’ın umududur.

  Aş yerme, ana rahmindeki çocuğun besin maddelerine duyduğu ihtiyaç listesi, Ağız da (doğumdan sonraki ilk 3 günlük süt), bağışıklık sisteminin özel takviyesidir.

  Anne sütünün besin maddeleri muhtevası da, çocuğun gelişmesi için aylara göre değişmektedir.

  Ne diyebiliriz? Allahu Ekber: “Rabbimizin hangi nimetini inkâr edebilirsiniz? (Rahman Suresi 31 defa).”

  SÖZÜN ÖZÜ:

  Allah’ın esması ile ahlaklanınız. Rabb esmasını çok iyi kavrayınız. Yeryüzü halifesi olarak göreviniz gereği, Rabb esmasını ruhunuza yediriniz.

  Peygamber böyle örnek olmuştur; sizler Peygamber varisisiniz, görev sizde,

  Ne olur, lütfen Rabb esmasını bu hafta içinde her fırsatta okuyunuz, çok okuyunuz. Allah’ın Rabb özelliğini iyice öğreniniz.

  O, Kuranda bize 962 defa Rabb elini uzattı, tanışmak istiyor.

  Lütfen O eli geri çevirmeyiniz.

  Lütfen…

  Rabbimiz! Bize Esman ile tecelli ediyorsun, bizi seviyorsun. Biz de Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.