Dünya Hayatının İç Yüzü! - M.Talât UZUNYAYLALI | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  DÜNYA HAYATININ İÇ YÜZÜ!
  Yazar: M.Talât UZUNYAYLALI
  “Elif. Lâm. Mîm. Rumlar, yenildiler. En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlubiyetten sonra galip gelecek; birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah’ındır. O gün müminler sevinecek. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibi, çok esirgeyicidir.” (Rum 1-5)
  millivicdan.org -
  M.S. 613 yılında Romalılarla İranlılar arasında savaş başlamış ve sonunda Romalılar yenilgiye uğramıştı. Mekke müşrikleri kendileri gibi müşrik ve Mecusi İranlıların galip gelmesine sevinmişti. Rumlar (Romalılar), Hıristiyan (ehli kitap) olduklarından, Müslümanlar, onların mağlup olmasına üzülmüştü. Bunun üzerine yukarıdaki ayetler indirildi ve Allah, birkaç yıl içinde İranlılarla Romalılar arasında yeni bir savaşın patlak vereceğini ama bu kez Romalıların galip geleceğini haber verdi. Nitekim Rabbimizin verdiği haber çıktı.

  Surenin altıncı ve yedinci ayetlerinde ise şu açıklamalar yer almaktadır: “Bu, Allah’ın verdiği bir sözdür. Allah, verdiği sözden caymaz. Ne var ki insanların çoğu bilmez.”, “Onlar dünya hayatının dış tarafını bilir, ahretten gafildirler.”

  Yaşadığımız dünyaya fizik âlem, ölünce gidilen âleme ise fizik ötesi âlem, ahret âlemi, diyoruz. İnsanlar, özellikle inançsız kimseler, sadece fizik âlemi görür ve ona inanır, varlıklarını dünya hayatı için harcarlar. Oysa dünya hayatı insanların kontrolünde değildir; hayat, insan varlığından bağımsız ilahi bir düzendir. Kâinat, ilahı yasalara göre hareket eder, insanın keyfine göre hareket etmez. Ne güneş, ne ay, ne yıldızlar, ne de mevsimler. İnsan, kalbine, dur atma! dese, kalbi onu dinlemez, atar. Gözüne, görme! dese o yine görür. Kulağına, işitme! dese o yine işitir. Midesine, acıkma! dese o yine acıkır. Eline bir şey batsa canı acır! Ölmek istemiyorum! dese, ölür. Sadece ben kazanayım, ben zaferler kazanayım dese bu mümkün olmaz! Fiziki âlemin bir parçası olan beşeri sosyolojide Rabbimizin kontrolünde gerçekleşmektedir. Romalılarla İranlıların savaşının ve bunun doğuracağı sonuçların, ne başında, ne ortasında, ne de sonunda, Rabbimizden bağımsız gerçekleşmesi söz konusu değildir. Her varoluş ilahidir.

  Bilim, felsefe varlığı ve varoluş nedenlerini açıklayamaz. İman sahipleri, zerreden büyük cisimlere kadar, varlıktaki düzeni görüp bu düzenin sahibini ve amacını Kuran’dan ve Hz. Muhammed (sav)’den öğrenirler. Böylece fizik âlemi ve bu âlemdeki geçici varlıkların nedenini bilip kişisel görevlerini anlayıp kendilerine verilen hayatı Kuran ilkelerine göre yaşayarak fizikötesi âleme (ahret) imanla göçerler.

  Sonuç: Dünya hayatının iç yüzünü insana Kuran’dan başka açıklayacak ne bir kişi ne de bir bilgi kaynağı vardır. Varlığı yaratan ve onu bir düzen içinde sürdüren Allah’tır. Bu yüzden Kuran’dan ve Peygamberden bağımsız varlık söylemleri insanın bir sayıklamasından ibarettir. Ele almaya çalıştığımız ayette bildirildiği gibi, her işin, her varlığın başında da sonunda da emir Allah’ındır. Bu çarkı insanlar, melekler, cinler, şeytanlar, hayvanlar, bitkiler döndürmüyor, Allahü Teâlâ döndürüyor. Tarihsel olarak da görüp biliyoruz ki, bu, dün böyle idi bugün öyledir ve yarın da öyle olacaktır. Fizik âlemden sağ salım ahrete geçmenin biricik yolu ise ilahi gerçekleri Kuran’dan öğrenip Rabbin emirlerine göre hayatı yaşamaktan ibarettir.