CİHAD - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  CİHAD
  Yazar: Orhan ARSLAN
  “En sonunda Galip gelecek olan, bizim ordumuzdur (Saffat 37/173).”
  millivicdan.org - CİHAD

  Cihad, kıtal (kan dökmek) değildir. Cihadın Kur’an’daki tarifi: “İnsanla, insanın gerçek mutluluğu olan İslam arasındaki engellerin kaldırılmasıdır.” Yani insanlara Kur’an’ı götürmektir cihad.

  ALLAH GÖRÜNMEYEN ORDULARLA
  MÜMİNLERİN KALPLERİNE GÜVEN VERİR

  “Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine ferahlığını indirdi ve gözle görmediğiniz ordular gönderdi de, kendisini tanımayan kâfirleri azaba uğrattı. Ve o kâfirlerin cezası işte budur (Tevbe 9/26).”
  “İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır(Fetih 48/4).”
  “Ey iman edenler! Hani size ordular gelmişti; böylece Biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik (Ahzab 33/9).”

  MELEKLERİN YARDIMI

  “Hani Rabbinizden yardım dileniyordunuz; bunun üzerine size şöyle icabet etmişti: "Size birbirini izleyen 1000 melekle yardım edeceğim!(Enfal 8/9).”
  “ Hani sen inananlara demiştin ki: "Gönderilmiş 3000 melekle Rabbinizin imdadınıza yetişecek olması sizin için yeterli değil mi? Siz zorluklara direnir ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız, düşman ansızın size saldırdığında Rabbiniz size anlı-şanlı 5000 melekle yardım edecektir (Ali İmran 3/124-125).”
  Bu ayetlere bakarak,sıkıştığımız anda gökten savaşçı meleklerin inerek bizim için savaşacaklarını sanmayın.
  Yasin Suresinde de ifade edildiği gibi Allah, gökten eli kılıçlı melekler indirerek iman edenlere hiç bir zaman yardım etmez.
  “Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik (Yasin 36/28).”
  Allah’ın yardımı; gönüllere ferahlık vermesi, imanımızı yükseltmesi ve 5000 melek varmışçasına kendimize güven duymamızı istemesidir.

  DUA:

  ESMAİ HÜSNA’N İLE MİLLETİME TECELLİ ET ALLAH’IM

  KÂDİR:Her şeye kâdir olan, her şeye gücü yeten tek varlık, mutlak kudret sahibi olan Sensin. Sonsuz ve sınırsız gücünü külli iradesiyle kullanan sensin. Kuluna iradesinden pay veren Allah’ım;kudretinden de pay var. Senin takdirinle bizim takdirimizi çakıştır Allah’ım.

  KAHHAR: Daima yenen, hep boyun eğdiren, sana dikleneni ezensin. Nemrudlara, Firavunlara, Ad ve Semud kavimlerine hadlerini bildirip, serkeşleri helak edensin. Bu millet senin Kur’an’ının yolunda cihad yapmak istiyor. Cihadımızı başarılı kıl Allah’ım.

  MUNTEKIM: Zalimlere yaptıklarının acısını tattıransın. Sen öç almak için değil, adalet ve rahmet için gerekeni yapansın. Onlara yaptıklarının acısını tattır Allah’ım.

  GALİP:Kim galip gelecek? Elbette sen Allah’ım.

  Çünkü Sen daime yenensin, mutlak Galipsin. Sen Galip isen, zalim titrer, mazlum teselli bulur.
  “En sonunda Galip gelecek olan, bizim ordumuzdur (Saffat 37/173).”
  Asıl kazanan en son kazanandır, asıl kaybeden en son kaybedendir
  Allah sonunda Galip gelendir.

  AMİN

  Bize güç ver... Cihad meydanını,Pehlivansız bırakma Allah'ım!
  Bilelim hasma, karşı koymasını;Bizi cansız bırakma, Allah'ım!
  Benim Rabbim, Bizim Rabbimiz. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

  Gazamız mübarek olsun.

  Ankara, 22 Ocak 2018
  Orhan Arslan