Boşanıyoruz... - Yunus EKŞİ | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  BOŞANIYORUZ...
  Yazar: Yunus EKŞİ
  10 yılda 1 milyon 200 bin çift yollarını ayırdı, Son 10 yılda evlenen çift sayısı 7.9 geriledi.
  millivicdan.org - TÜİK evlenme boşanma verilerini açıkladı. 10 yılda 1 milyon 200 bin çift yollarını ayırdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre evlenme azaldı, boşanma arttı. Nüfus oranlarına paralel en fazla boşanma İstanbul'da gerçekleşti.

  Son 10 yılda evlenen çift sayısı 7.9 geriledi. Bu rakam 596,409 oldu. Boşanan çift sayısında % 29,6 olarak oldu. Geçen yıl sonu boşanma 128.400 oldu. On yılda 1milyon 218 bin 418 kişi boşandı.

  Verilere göre boşanmalar 30-39 yaş aralığında daha çok görülüyor. Boşanmaların % 38,7 si ilk 5 yılda % 20,7 kısmı 6-10 yıl arasında gerçekleşmektedir. Evliliğin 26 .yıl sayısından sonra boşanan çift sayısı 10 bin kişi oldu. En çok boşanma 28.105 olarak İstanbul'da gerçekleşti. 10 bin 939 kişi ile İzmir, 10 bin 748 ile Ankara, ardından Antalya ve Bursa takip etti.

  Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığının temel hedefi, toplumumuzun çekirdeği olan ailenin korunmasına yönelik plan ve programlar geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Temel amaç, ailenin korunması olup, hem aile içinde hemde aile toplumsal ilişkilerde ailenin bütünlüğünü korumak, gözetmek ve geliştirmektir.

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vizyonunu ‘’ Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.’’ olarak tanımlıyor.

  ‘’ Devlet geleneğimizden ve medeniyet değerlerimizden beslenerek aile odaklı ve hak temelli sosyal politikaların ülkemize kazandırılması ve sosyal risklere karşı ailenin, bireylerin ve toplumun korunması Bakanlığımızın politikalarının merkezindeki temel yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!” cümlesiyle ortaya konan sorumlu ve hakşinas yönetim anlayışını da yansıtmaktadır.’’ denmektedir.

  Bakanlığın Resmi sitesini incelediğimizde bu vari cümleleri daha çok sık okursunuz. Böyle yazmasına rağmen yukarıda TÜİK ‘in verilerine baktığımızda bir çok şeyin sözde olduğunu görüyoruz. Bu, sorunu doğru tespit edememektir.

  Aile Bakanlığı her yıl artan boşanmaların nedenini çok ciddi bir çalışmayla ortaya çözüm odaklı olarak ortaya koyamamaktadır. İnsanların boşanma nedenlerindeki ekonomik geçim sıkıntısı başta geldiği halde bu konudaki çözümsüzlük bakanlıklar arası koordinasyon eksikliğinden de ileri gelmektedir. Bu orandaki boşanmaların getirdiği sosyal patlamalar, aile travmaları, doğru bir aile içi ekonomik politikayla çok ciddi oranda en asgari seviyeye indirilebilir.

  Bizim bir önerimiz olarak ifade edeceğimiz’ Zorunlu aile maaşı’ aile içindeki ekonomik problemlerin giderilmesine yönelik bir çözüm önerisidir. Tabi bu bütçede ciddi bir yük oluşturacağından Maliye Bakanlığına takılacağı, dolayısı ile bakanlık üstü bir hükümet politikası olması gerektiği gerçeğini ortaya koyacaktır.

  İş dönecek yine ekonomik politikalara gelecektir. Onca aile maaşının ödenebilmesi için bağımsız bir iktisat politikasına ihtiyacınız olacaktır. Bağımsız iktisat politikası içinde bağımsız bir paranızın olmasına ihtiyacınız olacaktır.

  Böyle bir durumda, parası olmayan bir devletin bağımsızlığından, bağımsız milli politikalar üretmesinden bahsedilemez.

  Selam ve dua ile...