BASİRET ZAMANI (ACİL) - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  BASİRET ZAMANI (ACİL)
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Basiret;hakla batılın temyiz edildiği marifet bilgisidir ve daha başlangıçta iken neticeyi görüp-sezme ve yarınları bugünle beraber değerlendirebilme melekesidir.
  millivicdan.org - (ACİL)

  “ De ki: Benim yolum budur! Ben ve bana uyanlar insanları körü körüne değil, basiret üzere Allah'a çağırırız ( Yusuf 12/108).”

  Basiret; Allah’ın Basir (Gören) Esmasına imanın, kullardaki yansımasıdır.

  Basiret; idrak etme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görebilme, kavrayış, bir şeyin iç yüzünü anlayabilme, feraset, kalb ile görmedir.

  Basiret; gönül gözüyle bakarak derin kavrayışa ulaşmaktır.

  Basiret; hakla batılın temyiz edildiği marifet bilgisidir.

  Basiret; zamanınızın sorunlarını ve komploları tanımak ve yaşadığınız toplumun ihtiyaç ve dertlerini sorumluluk bilinciyle fark edip çözmektir.

  Basiret; daha başlangıçta iken neticeyi görüp-sezme ve yarınları bugünle beraber değerlendirebilme melekesidir.

  Basiret öyle bir idraktir ki, delil ve şâhide ihtiyaç duymadan, eşyanın perde arkası sırlarına girip onun hakikatine ulaşmaktır.

  Basiret; bir şeye ilişkin bilginin kemale ve sona ulaşmasıdır.

  Basiret; hikmet sahibi olmaktır, doğru hüküm vermektir.

  Basiret aslında ilahî bir nurdur; Mümin bu nur (ışık) sayesinde Hakk’ı anlar, idrak eder ve gereğini yapar.

  Basiretteki derin görüş ferasetle birleşirse, idrak izanlaşır, basiret ayrı bir derinliğe ulaşır.

  Basiret gözün ışığı ise, feraset o ışıkla bakmaktır. Müminin feraseti ise, olaylara Allah’ın nuruyla bakmaktır.

  Basiret sahiplerinin ortak özelliği, eylem ahlakına sahip olmalarıdır; onlar aktif iyidirler.

  Kur’an ayetleri insanların gerçeği görmelerine ışık uttukları için, onlara da “basiret” denmiştir:
  “ Doğrusu, size Rabbinizden basiretler geldi; artık kim görürse kendisi içindir, kim de kör olursa kendi aleyhinedir (Enam 6/104).”

  Kur’an, basiret sahiplerini ifade ederken; “Ulul Elbab (Akleden Kalp sahipleri) (Zümer 39/9), Ulil Ebsar (Basiret Sahipleri) (Haşr 59/2), Ulin Nuha (Sağduyu sahipleri) (Taha 20/54) kullanır.

  Basiret her insanda potansiyel olarak vardır, basiret Kur’an’la gelişir.

  Vahyin inşa ettiği basiretle bakan, vahyin penceresinden bakıyor demektir. Çünkü ancak Kur’an’a talebe olanlar basirete sahip olurlar.

  Ey İnanlar! Ey Basiret sahipleri!

  Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, bütün mülki ve idari amirler, memurlar, herkes… 80 Milyon, Hepimiz!

  Bütün Türk Milleti!

  Lütfen olaylara basiretle bakınız, Allah’ın bak dediği yerden bakınız, Allah Resulünün güzel örnekliğinde yaşayınız.

  Basiretli; yani hikmetli olunuz, doğru hüküm veriniz.

  Doğru tektir, doğru Allah’tır, doğru O’nun insanlığa lütfettiği Vahiydir. Hak olan Kuran, El Hakk olanın bize dosdoğru emanetidir. Emanete sahip çıkınız.

  Hemen, şimdi, acil… Geç kalmadan, sonra eyvah demeden.

  Bizi işten Semiğ Allah’ım, her şeyi gören Basir Allah’ım, eksiksiz bilen Âlim Allah’ım.

  Yalnız Sana arz-ı hal ediyoruz; Keremine sığınıyoruz, Vekilliğine güveniyoruz, Rahmetine iltica ediyor, Vedud Esmandan cesaret alıyoruz.

  Bizi bize bırakma Allah’ım; tuttuğun elimizi bırakma.
  Bizim başka kimsemiz yok ki… Biz Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

  Hayırlar diliyorum.
  Ankara, 15 Ocak 2017
  Orhan Arslan