AKIL, İMAN VE TERÖR - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  AKIL, İMAN VE TERÖR
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Deli, aklı olmayan değildir; aklı olup da kullanmayandırİnsan beyniyle algılar kalbiyle akleder. Kuranda 800 yerde akla davet vardır.İman bilimdir, bilim de imandır. Gerçek İslam’da terör olmaz ..
  millivicdan.org - AKIL

  “Ancak bilgi sahipleri akıllarını doğru dürüst kullanabilirler (Bakara 2/269).”
  Allah Ruh paketini (akıl, şuur, vicdan, irade, fıtrat) sadece insanlara lütfetmiştir, hayvanlarda ruh yoktur.

  Kuranda akıl kelimesi isim olarak kullanılmaz, fiil olarak kullanılır; akletmek.

  Deli, aklı olmayan değildir; aklı olup da kullanmayandır.

  İnsan beyniyle algılar kalbiyle akleder. Kuranda 800 yerde akla davet vardır; akletmez misiniz?

  Katolik Hristiyanlığındaki iman akli değildir. Onlar derler ki;
  1) Tanrı hem birdir hem üçtür; 2) Tanrı İsa’da bedenlenmiştir; 3) Kilise İsa’nın bedenidir, 4) Papa Tanrı ve din adına konuşur, yanılmaz ve tartışılmazdır, 5) Bir şey bilime ve akla aykırı olabilir, saçmadır ama yine de imandır.

  Akla aykırı ve ters bu teslisci iman terörün teşvikçisidir.

  Hâlbuki İslami hükümlerin tamamı aklidir. İman bilimdir, bilim de imandır. Gerçek İslam’da terör olmaz
  İnsanları bilmeye davet eder İslam: “Fağlem Ennehu La İlahe İllallah (Muhammed 47/19).” Biliniz ki, Allah’tan başka İlah yoktur.

  Bilmeden inanmak tam bir mukallitliktir; önce ikna ol, sonra kalbine indir.

  Hz Musa kıssasındaki Kişi Peygambere sürekli bilgiçlik taslar. Aslında o bir şahıs değildir, bilgiyi temsil etmektedir (Kehf 18 60-82).

  Süleyman Peygambere Sebe Melikesinin tahtını, “kendisine kitaptan bilgi verilen kimse” getirmişti; yani ilim (Neml 27/40).

  MEZHEP NEDİR?

  Mezhep gidilen yol, görüş ve düşünce sahibi olmak demektir.
  Ebu Hanife’nin veya İmam Malik’in mezhebi dendiği zaman, onların görüşü anlaşılır, fırkası değil. Onlar bölücü değildi, rahmet idi
  Günümüzde mezhep, bir anlayış getirme değil, taklit sürecine girmiş, Kur’an’ı anlama yerine cemaatçiliğe, dernekçiliğe soyunmuştur.
  Cemaatleşen mezhepler aklı kullanmayı yasaklamış, Hicri 4. Asırdan itibaren İslam düşüncesinin kapısına kilit vurulmuştur.
  Mezhepler artık düşünce üretme okulları olmaktan çıkmış, düşünceyi kilitleyen donduran, düşünen insanları cezalandıran yapılara dönüştürülmüştür
  Kuranı ve Peygamberi onlardan başkalarının anlama şansı yoktur. Normal insan için Kuran ve sünnet bitmiştir. Düşünen, akleden insan yok olsun isterler.
  Artık; “Ben Müslümanım” demek yetmemektedir.

  KURANI DOĞRU ANLAMAK

  “Bundan sonra esirleri ya karşılıksız, ya da fidye karşılığı salıverin ki, savaş sonuçları ortadan kalksın (Muhammed 47/4).”
  Kuran böyle söylüyor, bizin mezheplerimiz de karşılıksız bırakılamaz diyor. DAEŞ mezheplerin gereklerini yerine getiriyor
  Maide 33, savaşla ilgili bir ayet değildir, inşa değil ihbar ayetidir ve nakildir; dünyada başlarına bu haller gelebilir, sonları hazin olabilir denilmektedir. Allah Resulü hiçbir muhalifine böyle bir ceza uygulamamıştır.

  DİNDEN DÖNENLERİN DURUMU

  Rabbimiz Kuranda diyor ki;
  “Sizden her kim dininden döner ve kâfir olduğu halde ölürse, onun bütün yapıp-ettiği ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateşe mahkûmdurlar, onlar orada kalıcıdırlar (Bakara 2/217).”
  “Siz ey iman edenler! İçinizden her kim dininden dönerse, iyi bilsin ki Allah zaman içerisinde onun yerine başka bir topluluk getirir (Maide 5/54).”
  “Dinde zorlama yoktur (Bakara 2/256)."
  Allah’ın bu hükmüne karşılık, Efendimiz şöyle diyesiymiş:
  "Kim dinini değiştirirse onu öldürün" (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace). DAEŞ de bu olmayan sünneti uyguluyor.
  Bir Müslüman göğsünü gere gere “ben kâfir oldum” diyemiyorsa, orası İslam ülkesi değildir. İman aklın bir tercihidir, korkusu değil.

  HZ PEYGAMBERİN AĞZINDAN UYDURMALAR…

  Allah Resul: ”Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacak, bunlardan 72’si, cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır” diyesiymiş.
  Fırka ve cemaatlerden hangisine sorsanız, “Fırkayı Naciye” kendisidir; yani kurtulmuş fırka.
  Kuran da diyor ki; “Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın (Ali İmran 3/103).
  Şimdi kim, hangi yetkiyle bunları birleştirecektir? Ayrılık esas, bölücülük meşru ve bölünmek zorundalar. Bölündüler de… Dinimize yazık oluyor.

  KİŞİLİKSİZ MÜSLÜMAN OLUR MU?

  Bir de şu sözü söylüyorlar: “Sen onların ayağının tozu bile olmazsın!”
  Bir insanı toz yaparsanız, Allah’ın muhatabı nasıl olacaktır? Peygamberin sünnetini uygulamak bir toza mı nasip olacak? Bizim şerefimizle oynadılar, kişiliğimiz kalmadı, halifeliğimiz unutuldu.
  İnsan hiç değildir; “Ben Allah’tan başka ilah olmadığına şahidim” diyendir.

  HANGİ İSLAM’IN EĞİTİMİ?

  İmam-hatip Liseleri “Siyer Ders Kitabında”, Hendek savaşından sonra, Allah Resulünün Medine’de ihanet eden Kureyzaoğulları Yahudilerinin tüm erkeklerinin kılıçtan geçirilmesini, kadınlarının da esir ve cariye kabul edilmesini ve bütün mallarının ganimet olarak alınmasını emrettiği yazılı.
  “Ureyne Hadisesi” de aynı. Sevgi Peygamberi o insanların el, ayak, göz ve kulaklarının kesilmesini, güneşin altında açlığa bırakılarak işkenceyle ölmelerini emretmişmiş.
  Bunları Efendimize söyleteceksiniz, sonra “Rahmeten lil Âlemin” diyeceksiniz.
  Amcasının ciğerlerini parçalayan Vahşi’ye ne yaptı o Rahmet Peygamberi?
  Artık DAEŞİN yaptıklarına ne demeye hakkınız var? Size uyuyorlar.

  DAEŞ NASIL DOĞDU?

  Daeş ABD’nin ürünüdür. Irak’ın işgali korkunç bir insanlık faciasıydı. ABD, orada kendi gücünü korumak için mezhep çatışmalarını örgütledi. 11 Eylül saldırganları Suudi idiler, olayla Afganistan ve Irak’ın ne ilgisi vardı?

  Ey ABD, AB, Rusya, Çin terörün sebebi sizsiniz. DAEŞ’e bakmayın, kendinize bakın
  Siz böyle olduğunuz sürece DAEŞ hep var olacaktır..

  KİM BU TERÖRİSTLER?

  Ortadoğu’yu kana bulayan bu teröristler, birtakım hurafeleri, uydurma yasakları, şiddet ve nefret içeren sapmaları İslam dininin gereklerinden zannediyorlar.

  Afganistan, Yemen, Cezayir, Çad, Somali, Tacikistan gibi her türlü uygarlıktan uzak, bir sayfa dahi dünyevî kitap, gazete ve dergi okumamış kimseler olduğu gibi, Avrupa’nın üniversiteli ve varlıklı kişileri de yer alıyor.

  Başarılarının ve hayallerine ulaşma fırsatlarının toplum veya devlet tarafından engellendiğine ve yollarının kesildiğine inanıyorlar. Bu nedenle müthiş bir öfke, nefret ve kin ile yanıp tutuşuyorlar.
  Teslim olmuyorlar. Öldürüyorlar, mutlaka ölene kadar çarpışıyorlar. İmanla, inançla, hırsla çarpışıyorlar.

  Cihadın karşılığı cennet; ne kadar çabuk ölürlerse cennete ve hurilere o kadar çabuk ulaşacaklarına inanıyorlar.

  TERÖR ÖRGÜTLERİ NASIL DURDURULACAK?

  - Bölgeyi bir asırdan fazla süredir kan gölüne çeviren batı emperyalizmi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve müttefikleri Ortadoğu’dan kovulmalıdır
  - Öncelikli kuran DOĞRU Anlaşılmalı ve doğru anlatılmalıdır. Daeş sadece saf Kur’an öğretisiyle fikren yenilir.
  - Din Eğitimi Kuran esaslı yeniden yapılandırılmalıdır
  - Teröristler sorulara; “ilmihalde böyle yazıyor”, “Kâle Resulullah, Allah Resulü buyurdu ki” diyerek Efendimizin söylemedikleriyle yeni din oluşturuyorlar
  - Bunların karşısında bilerek “KaleAlahul Teâla fi Muhkemi Kitabihil Kerim” “Allah Doğru Kitabında Buyurdu ki “demeye ne zaman başlayacağız?

  İSLAM’DA HAPİSHANE YOKTUR, KISA SÜRELİ TUTUKEVİ VARDIR.

  Batı yargısı insanlara hapishane yaptırır. Yüzbinleri oraya atarsınız. Batının ceza hukuku insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. İnsanın ömründen daha değerli bir şey var mı?

  Oysa İslam’da dehşetin, şiddetin, terörün, Müslüman olmayanların katledilmesinin hiçbir şekilde yeri yoktur. Savaşta kadınlar, çocuklar, masumlar öldürülmez.

  Kuran yani İslam, atom bombası yapılmasına da, atılmasına da izin vermez.

  KURAN AHLAK KİTABIDIR

  Kuran-ı Kerim’deki yasaklar 5 sayfayı geçmez, toplamda %1 bile değildir, kalanlar yorumdur. Kitabın evrenselliği budur.

  Siz fetva vermeyin, insanın aklıyla bulmasını sağlayın.

  Fetvalarla insanların yaşam alanı daralıyor, kendi aklını kullanmıyor. Fetvalarla bir din idare edilemez.

  Kuran helaller haramlar kitabı değil, ahlak kitabıdır

  İslam dünyasının sorunu dirilmek değil, Kuranın rahminden yeniden doğmaktır.
  Müslümanlar “Ey insanlar!” deme yeteneğini yitirdi, ister istemez sadece “ey iman edenler” hitabının sınırları içine hapsoldu kaldı.

  Ve son bir söz: DAEŞLERİN üremesini engellemek istiyorsanız; “Mülk Allah’ındır“ deyiniz.
  “ Bizim imanımızı aklımızla sağla” duamızın muhatabı Rabbimiz. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.