Adalet ve Tevhid - nikaO | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  ADALET VE TEVHID
  Yazar: nikaO
  Adalet kimdir, nedir, nerdedir, kimdedir ya da kime aittir.. nasıl bir şeydir..
  millivicdan.org -

  müslüman temelli midir..
  insan temelli midir..
  varlık temelli midir..

  dünyevî midir..
  uhrevî midir..

  ardî'den mi çıkmadır..
  semavî'den mi inmedir..

  ADL isminin şe'ni midir..
  ALİM isminin mi,
  HAKK isminin mi,
  HAKİM isminin mi,
  yoksa tümünün mü..?

  ölçü, itidal, nizam, tanzim, intizam, iktisad, israf, nezafet, nezaket, letafet, şefafet, estetik, denge..

  tüm bunlarla ilgisi olabilir mi..?
  vs. şüphesiz soruların sonu yok..

  hüküm verme haddimiz olmayarak, kısır fehmimizle sesli düşünmek isterim..

  Dinimiz üzerine düşünürken,
  şöyle kestirmeden bilmiş gibi, hoş görülerinizle, bana öyle geliyor ki;
  İslam,
  Tevhid ve Adalet demektir..

  Tevhid malum, iman etmektir;
  -Allah'ın birliği ve tekliğine iman
  -Peygambere iman
  Kitaplara, Haşre, Meleklere, Kadere.... imandır..
  ki bunlar olmadan zaten mü'min değilsiniz.. (Kader hakkında farkı görüşler varsa da..)

  peki iman dışında;
  esas bu dünyaya taalluk eden ne kalıyor.?
  -tek şey; ADALET..

  ki o ADALET ki;
  ta öbür dünyaya uzanan esas son boyutu da var..
  yani hem bu dünyada hem öteki dünyada da vechi var..

  bize düşen bu dünyada ONU;
  en doğru anlamak..
  en doğru tanımlamak..
  ve en doğru uygulamaktır..

  bunu ölçme platformları bile mümkündür;
  örneğin güncel metafor olan
  *İslamîlik Endeksi * gibi..

  denirse ki;
  işe nerden başlamalı ve nasıl bir şablon oturtmalıyız..?

  şöyle;
  ADALET işi tepeden başlar..
  kavi'de denenir, en güçlüde uygulanır ve öyle olmalı ki;
  alt kesim kendiliğinden ADALET'e gelebilsin, uysun ve uygulasın.. ki; içtenlikle içsel kılabilsin..

  neden tepeden için mesela;
  Muhammed (as) nebi olmadan önce de EMİN sıfatı ile mucehhez bir meşhurdur..
  evet;
  EMN de ADALET temellidir..
  Emin, yani adalet üzere olan demektir..
  bu açıdan özellikle deriz hep,
  işe; en önce ulemadan başlanmalı..

  hürriyet ve şeffaflık ve hesapverebilirlik gereğince bunlar mutlak kayıtiçi olmalı..

  yani Ruhban (alimler) sınıfı net ve tertemiz olmalı ki; ADALET'ten bahsedebilme hakları olsun..
  ki, etkililikleri fıtrî olabilsin..

  ikinci sırada elbette yine hizmetçi pozisyonundaki umera ve ruesa, yani;
  amirler, yönetenler, memurlar, başkanlar, valiler ve paşalardır..
  yani; halkın paralı tuttuklarıdır..

  bunlar da tıpkı
  Ömer ibn Abdülaziz-i Emevî gibi mutlak şeffaf kılınmalıdır..

  ADALET işte ancak böyle sağlanırsa, her yönüyle uygulanabilir olur.. maksimium etkinliliği sağlanabilir olur..

  herşey şeffaf olunca,
  elbette olması gereken adımlar yine ADALET ile
  yani itidal ile,
  yani işin liyakat ve ehliyetini vermek ile,
  yani israf etmeden
  ama geri de kalmadan,
  yani pek çok gereksiz araçlarsallıklar yerine,
  mutlak lazım olan ilim ve teknoloji ile, Yapay Zeka, BIG DATA, Güçlü Algoritmalar ile
  gerekli ve yeterli yatırımları,
  yerli yerinde ve tam zamanında cari kılmak ile,
  yani öncelik ölçüleriyle iş görmekle; işte ancak o zaman tam mükemmellik mümkün olabilir..

  ve ideal topluluk da ancak yine ADALET ile kemal bulabilir..
  hem de o kitle, o cemaat, o toplum da, o temelde;
  mutedil olacak ve öyle sürdürebilecek..

  ancak öyle bir kitle;
  duyarsız ya da barbar vahşiler değil; herşeyin hesabını ADALET
  yani itidal ile takip edip
  sorup-sorgulayan,
  ama asla aşırılık ve radikalizme de düşmeyen kişilerden oluşabilir..

  ideal ve ölçülü ve bilinçli ve duyarlı topluluk (cemaat) ancak öyle doğabilir ..

  kısaca ve tekraren;
  İslamiyet demek, imandan sonra ADALET demektir..

  ideal tanımlı bir ADALET tatbiki ise; ancak ve ancak; AB Kriterler gibi, yani İslamîlik Endeks ideallerine en yüksek puanlarla yaklaşabilenlerin kriterler sistemini,
  NİYET ile İslamîleştirip tavizsiz icra ile mümkün olabilir kanaatindeyim..

  “gavur”dan örneklemeler, bizlerin de kanına dokunuyor amma;
  İslam Coğrafyası'ndan maalesef örnek verebilecek ülke yok ki..!

  zaten İslamîlik Endeks'e ilk 44'te tek İslam Ülkesi bile girememiş ki,
  örnek verilebilsin... :((

  yani;
  mesela İslamîlik Endeks ile ADALET değerlerimizi de görmek istiyorsak eğer;
  ve bunu kompleks yapmayacak isek eğer;
  bakınacağımız tek yer var;
  bu işi en iyi uygulayabilenlerin icrası..

  hem doğru, gerçek ve hakk batılın elinde de olsa, onların malı değil ki, kirlenip halel gelmiş olsun..

  zira ve elbette ki;
  doğru, gerçek ve hakk;
  ism-i Hak ve Adl ve Alim ve Hakîm tezahürüdür, tecellisidir, tereşuhatıdır..

  hiç kimsenin tekelinde değil..
  Evrenseldir.. her yerde ve herkeste görülebilir..

  kimde olduğunda boğulmak yerine,
  hakk olmasına odaklanmak gerek ve yeterlidir..

  bu vesile ile; gelin amasız ve imasız olarak;
  ADALET'i,
  samimiyetle arzu eden ve içselleştirerek hazmedebilmeyi başarabilenlerden kalın,

  nikaO