ZEKA,AKIL VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİMİZ - Suat UNGAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • Ramazan ASLANBABA
 • Feyzullah BUDAK
 • Mahmut Esfa EMEK
 • Orhan SÖYLEMEZ
 • Asiye TÜRKAN
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  ZEKA,AKIL VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİMİZ
  Yazar: Suat UNGAN
  “Zekâ bir arabanın beygir gücü gibi sadece potansiyeldir. Motoru güçlü olan bir araba kötü kullanılabilir. Düşünme becerisi araba kullanmaya benzer. Öğrenmemiz gerekir.” (Edward de Bono)
  millivicdan.org - Zekâ, Akıl ve Eleştiriler Düşünme Becerimiz

  Yaşadığımız bunca sıkıntının ana kaynağını eğitim öğretim kültürümüz oluşturmaktadır. Okullarımız bilgi aktarma ortamına dönüştüğü için düşünen bireyler yetiştirme noktasında sorunlar yaşamaktayız. Düşünme bilgiler arasında bağlantı kurma eylemidir. Bilgiler arasında bağlantı kurma alışkanlığı kazanmadığımız için yorum yapma, mantıklı bir sonuca varma noktasında sorunlar yaşıyoruz. Neden, niçin, nasıl kavramları toplumda fazla kabul görmeyen sorulardır. Bu da öğrencileri eğitim öğretim ortamlarında ara kablosu gibi aktarıcı konumuna düşürmektedir. Bir de bize aktarılan bilgilerde keramet arama gayreti içerisine girmemiz, bizim yanlışlar içinde boğulmamıza neden olmaktadır.

  Birey olarak bizim hangi kanaldan gelirse gelsin bilgileri zihnimizde organize ederek onlar arasındaki ilişkileri saptamaya, gerekli ayrışımları yaparak belleğimize yerleştirme çabamızı ortaya koymaya ihtiyacımız vardır. Bu süreç ise bilgiye eleştirel bakma kültürümüzün oluşmasını sağlar.

  Düşünme becerisi beraberinde eleştirel bakış açısını getirmektedir ki bu bizim yanlış parçaları ayrıştırarak doğru bütüne gitme şansımızı artırır. İnsanların bilgileri, onların bir yargıya varmalarının zeminini oluşturduğu için, eksik ve yanlış bilgi ile doğru yargıya varmamız imkânsız olmaktadır.

  Öğrencilerimize eleştirel bir bakış açısı kazandırdığımız zaman, onların doğru yargıya varmalarının yolunu açmış oluyoruz. Bu bağlamda bireylerin sorgulamadan alacakları her yanlış bilgi, onların zihinlerini örümcek ağına çevirerek çıkmaza girmelerine neden olmakta, o kişiler, doğru bilgiler arasında bağlantı kurma çabalarını ortaya koyamadıkları için bu çıkmazdan kurtulma adına ya olağanüstü güçlerin kendilerini kurtaracağına dair beklentiye girmektedirler ya da kendi bilgilerinin mutlak doğru olduğu zannına kapılarak örümcek ağlarında mutlu bir yaşam sürdürmektedirler.

  Eleştirel düşünme becerisi, bireylerin mantıklı olmasını gerekli kıldığı için, onlar elde ettikleri bilginin kaynağı, verilerin sağlamlığı hakkında soru sorarak olayı kavrama ve çözümlemeye çalışırlar. Bu kişiler zihinlerini kendileri yönlendirdikleri için onun esiri olmaz, dahası kendi kafalarına hükmetme şansını yakalamış olurlar.

  Eleştirel düşünme denildiğinde toplumumuzun zihnine negatif bir anlam gelmektedir. Herhangi bir duruma, bilgiye eleştirel bakmanın, olumsuz bir tavırla alakası yoktur. Sadece bir bulgunun doğruluğunu, nasıl meydana geldiğini teyit etme çabası vardır.

  Bireyin duygularını kontrol edememesi, onun yanılmasına zemin hazırlamaktadır. Düşünme becerisi ile duyguların karıştırılmaması lazım. Nemli gözlerle karşısındakini dinleyen bir kitlenin dinlediklerini eleştirel bakış açısı ile değerlendirme şansları yoktur.

  Sevinç, hırs, panik, heyecan halleri ile doğru neticeye varma arasında ters bir orantı vardır.
  Çok okuyan, soru soran, araştıran, yazan, anlatan nesillere bu milletin ihtiyacı var. Bu noktada öğretmenlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

  Keşke üniversite sınavlarında öğrencileri yazacakları bir kompozisyon metni ile de değerlendirme şansımız olsaydı”¦