YAŞARKEN ŞEHİD OLMAK - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  YAŞARKEN ŞEHİD OLMAK
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Şehid; Allah’ın güzel isimlerinden biridir (Esmai Hüsna), her şeye şahid olan, tanık demektir. Günümüzde kavramlar, maalesef Kur’an’ın yüklediği anlamla kullanılmıyor. Mesele “cihad” kavramının, “savaş” anlamında kullandığı gibi. Hâlbuki cihad, insanla, insanın gerçek mutluğu olan İslam arasındaki engelleri kaldırma hareketidir.
  millivicdan.org - ŞEHİD

  Şehid; Allah’ın güzel isimlerinden biridir (Esmai Hüsna), her şeye şahid olan, tanık demektir.
  Günümüzde kavramlar, maalesef Kur’an’ın yüklediği anlamla kullanılmıyor. Mesele “cihad” kavramının, “savaş” anlamında kullandığı gibi. Hâlbuki cihad, insanla, insanın gerçek mutluğu olan İslam arasındaki engelleri kaldırma hareketidir. Cihad, insanlara Vahyin ulaştırılması çabasıdır.
  Şehid kavramı da böyle.
  Kur’an’a göre “şehid” kavramı, bir ölüm şekli olarak değil, bir hayat tarzıdır.
  Şahid olmak için huzurda bulunmak gerekir, şehid; orada ve o anda hazır ve nazır olandır.

  TANIKLIK GEREKLİDİR

  Bir hesap günü varsa (Mahkeme-i Kübra), tanıklık şarttır. Allah’ın varlığının olmazsa olmaz şartı şahitliktir; Allah her olaya ve her duruma mutlak tanıktır.
  Mahkeme-i Kübra’nın hâkimi Allah, sanıkları kullar, tanıkları ise hem Allah, hem melekler, hem de bütün tabiattır.

  ŞAHİTLİK HUZUR VE MUTLULUKTUR

  Rahmeti, şefkati, merhameti sonsuz olan Allah tarafından sürekli gözetip kollanmak insana huzur verir.
  İnsan bazen yanlış anlaşılır, kimseye anlatamayacağı dertler yakar içini, kendisini anlatamaz, bilinmemek onu kahreder. Çözüm için der ki; “Allah biliyor ya, Allah şahit ya bu bana yeter.”

  ŞEHİD OLAN ALLAH EN BÜYÜK ŞAHİTTİR

  “Ey Resul onlara de ki; benimle sizin aranızda Allah şahittir (Enam 6/19)”
  Kur’an’da Allah tarafından üzerine yemin edilenlerin hepsi şahittir; güneş, yıldızlar, ay, asır, gece gündüz sabah, kuşluk, denizler, dağlar vb.
  Şahit olan her şey dile gelecek ve Allah’a konuşacaktır.
  Öyleyse, cansız varlıklar hafızasız değildir, onlara cansız muamelesi yapmayın.
  Var olmak şahit olmaktır, yaşamak şahit olmaktır. Allah zaten şahittir.

  ALLAH’IN ŞAHİT OLMASI YETMEZ Mİ?

  Allah uzakta ve ulaşılmaz değildir. Çünkü O, insana şah damarından daha yakındır. Araya şahit olarak daha mülayim birisini koymayın; Mehdi, Mesih, Şeyh, Hoca, Put, Gavs, Kutup, Seyyid, Cübbeli vb.
  Allahtan daha çok merhametli ve sevgili kim olabilir?

  PEYGAMBER DE ŞAHİTTİR

  Peygamberin şahitliği, örnek ve model olma misyonudur.
  “Ey Resul! Biz seni şahid, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik (Ahzab 33/45)”
  Mahşerde Peygamber de, görevini yapıp yapmadığından hesaba çekilecektir. “Kendilerine peygamber gönderilenleri de, gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz (Araf 7/6)”
  Onun için Veda Haccında Efendimiz “Tebliğ ettim mi” diye sormuş, “Evet” cevabını alınca da üç defa “ŞAHİD OL YA RAB” demiştir

  ŞAHİD OLMAK ÖRNEK VE MODEL OLMAKTIR

  Peygamber örnek modeldir (Usve Hasene). Bu aynı zamanda şehid olmaktır.
  Kuran, örnek ve model bir hayat yaşamaya şehid olmak diyor.
  Şehid olmak, sadece peygamberin görevi değil, ümmet de insanlığa rol model olmalıdır
  Şehid olmak örnek olmaktır. Şehid olmak hayatını imanına şahid kılmaktır

  ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERİ ÖLÜ SANMAYIN, ONLAR DİRİDİR (BAKARA 2/154)

  “Allah yolunda öldürülenler” için geçen pek çok ayette Kur’an, şehid kelimesini hiç kullanmaz.
  Kuran onlara “Allah yolunda öldürülenler” der, şehid demez: Hicret edenler, yurtlarından çıkartılanlar, savaşanlar Allah yolundadırlar.

  VATAN-DİN-İMAN SAVUNMASINDA ÖLENLER ÖLMEMİŞLERDİR, ÇÜNKÜ DİRİDİRLER

  Onlar hayatlarını imanlarına, canları pahasına şahit kılmışlardır. İnsanlığa rol model olmuşlardır. Onlar Allah yolunda yaşamışlardır ki, Allah yolunda ölmüşlerdir. Bundan daha büyük bedel olabilir mi?
  “Bakınız! Vatan böyle savunulur” demişlerdir.
  Bu dünyada isimleri hiç unutulmayacak, ahirette zaten gıpta edilecek makamda olacaklardır.
  Onlar, kendilerine hiç ölüm gelmeyenlerdir. Ne mutlu!
  Ancak daha sonra bu kapsam keyfi olarak genişletildi: Hastalıktan ve hummadan ölenler, boğularak ve yanarak ölenler, gurbette ölenler, yılan vb sokması, doğumda ölenler, üzerine taş düşüp ölenler vb. Daha sonra devrim şehidi, sendika şehidi vb.
  Şehidlik kavramı anlamından şaştı.

  YAŞARKEN DE ŞEHİD OLUNUR

  Vahiyde, şehid olmak ile ölmek arasında zorunlu bir bağlantı yoktur.
  Tam tersi, şehid olmak ile yaşamak arasında zorunlu bir bağlantı vardır
  Kişi hangi yolda yaşarsa o yolda ölür. Allah yolunda yaşayan Allah yolunda ölür. İsterse ölüm onları sıcak yataklarında yakalasın.
  Peygamberimiz Hz Muhammed, Allah şahiddir ki, şehiddir ( Bakara 2/143, Hacc 22/78) ve Efendimiz yatağında ölmüştür.

  Allah Resulünün şehidliğinin iki önemli özelliği vardır:
  1. Hayatını imanına şahit kılmıştır
  2. Müminlere örnek ve model olmuştur
  Onu şehid kılan, ölmesi değil, Allah yolunda olmasıdır.
  Kişi ölmeden de şehid olur.
  Tekrar edelim mi? Ancak hayatını imanına şahid yapıp, örnek bir model olarak yaşayan kimse, şehid olarak ölür.
  Şehidlik, istenmekten çok yaşanılır. Çünkü şehidlik, gerçek mânâda vahyin yaşama indirildiği hayat sürmenin adıdır.
  Uğrunda ölünen yol Allah yolu, ölen kişi Müslüman, ölenin niyeti de Allah’ın rızasını kazanmak olmadıkça; nasıl ölürse ölsün o şehid olunamaz.
  Bir başka ifadeyle şehadetin mutlaka kan ile sonuçlanmasının gerekmez; şehid, yatağında da ölebilir. Önemli olan kişinin şehid gibi yaşamasıdır.
  İnsanın ölüm şeklinden daha fazla, yaşayış şekli önemlidir. Zaten nasıl yaşarsak öyle öleceğiz ve o şekilde haşrolacağız.
  Selâm olsun, kendilerine ölü denilmesi yasak olanlara. Selam olsun ölmeyenleri. Çünkü onlar hem bu dünyada, hem de öbür dünyada diridirler.
  Rabbimiz! Hayatımız imanımıza şahit kıl.
  Rabbimiz! Bizi Peygambere varis yapıp, O’nun gibi rol model eyle.
  Rabbimiz! Bu müstesna, mükemmel “ŞEHİD” esmanın bizde de tecelli etmesini istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Bizi iki dünyada da şehid eyle.

  Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.
  Hayırlı Günler Diliyorum.
  Doruk, 15 Ağustos 2016
  Orhan Arslan