YASİN’İ DİRİYE OKUMAK-(2) - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  YASİN’İ DİRİYE OKUMAK-(2)
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Yasin; “Ey insan” demektir. Yasin ve Taha Peygamberimizin iki ismidir de. Rabbimiz; “Ey Resul, Ey Nebi, Ey Dostum, Ey İnsan Peygamber” demektedir.
  millivicdan.org - Yasin, vahyin 5. veya 6. yılında inzal olmuş, Mekkî bir sure. Mushaf sırasına göre 36. ve iniş sırasına göre 39. sırada yer alır, 83 ayetten oluşur.

  Yasin’i konularına göre ayırabiliriz:

  1.KONU: PEYGAMBER VE MİSYONU ( İLK 6 AYET)
  1. AYET: Yasin: İki harften oluşan bir kelime; Ya ve Sin. Kur’an’da 29 surenin başında yer alan böyle harflere “Hurufu Mukattaa (kesik kesik okunan)” veya “Hurufu Heca (hecelenerek okunan)” denir.
  Hurufu Mukattaa’larda 14 harf kullanılır, 1’den 5’liye kadar değişen 14 değişik birleşim gösterir; 27’si Mekkî, 2’si Medenî surelerdir
  Bunlar vahyin uyarı sesleridir, adeta Rabbimizin meydan okumasıdır; “Ben bir-iki harften bile ayet yaparım, siz bunu bile taklitten aciz kalırsınız”
  Kur’an’da var olan her şeyin, mutlaka bir manası vardır. Allah anlaşılmasın diye konuşmaz. Bunların da manası vardır, ancak; “Biz henüz manasına ulaşamadık” deriz.

  Yasin; “Ey insan” demektir.
  Yasin ve Taha Peygamberimizin iki ismidir de. Rabbimiz; “Ey Resul, Ey Nebi, Ey Dostum, Ey İnsan Peygamber” demektedir.
  Allah Resulü yok şimdi, o halde muhatap bütün insanlıktır, bizleriz; Yasin hitabı sana, bana, onadır.
  İki harfin surenin başında yer alarak surenin bu isimle anılması, Allah Resulünün vahyi, bir tek harfini bile zayi etmeden ilettiğinin yaşayan şahididir.
  2. AYET: “Vel Kur’an’il Hâkim” (Hâkim olan Kurana yemin olsun ki…)
  Allah neye yemin etmişse, o şey mahşerde insanın şahidi olacaktır. Buradaki şahit, hikmetlerle dolu Kur’an’dır.
  Kur’an: Çok okunan ve okunması anlaşılmaya dayalı bir kitaptır; anlaşılmıyorsa Kur’an’ın adıyla uygun değildir.
  Hakim kitap, “muhkem, hikmetli; içinde boş ve anlamsız şey yok” demektir. Özetle, Allah anlaşılarak okumaya yemin etmektedir.
  3. AYET: “İnneke Leminel Murselin” (Muhakkak ki sen gönderilmiş elçilerdensin)
  “Kur’an Müslümanlığı”, Hz. Peygamberin yolundan gitmek, ona tabi olmaktır. Ona tabi olmak, onun da tabi olduğu değerlere tabi olmaktır.
  Peygamberin vahyi tam ilettiğine ve örnekliğine şâhit olmalıyız.
  “ İnkârda ısrar edenler, "Sen Allah tarafından gönderilmiş değilsin" diyecekler. Sen (de) de ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter; bir de ilahi mesajın bilgisini iyice sindirmiş kimseler (Rad 13/43)."
  Bu şahitliğin yolu Kurandan geçer. Hayatımızda bu kitap varsa, Peygamber de yanımızdadır.
  4. AYET: “Ala Sıratın Müstekım (Dosdoğru bir yol üzerindesin)
  5. AYET: “Tenzilel Azizir Rahim (Aziz ve Rahim olan kudretin indirmesidir)
  İnzal etmek, Allah’ın tenezzülü, ikramıdır. Rahim olduğu için Aziz olan Allah vahiyle ikram etmiştir. Ya bizi yaratıp da yol göstermeseydi?
  “Ve Ma Erselnake illa Rahmeten lil Âlemin (Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik (Enbiya 21/107).”
  Rabbimiz Resulünü de, rahmetinin gereği olarak gönderdi. Hz Muhammed Allah’ın rahmetinin vahiyle tecellisidir; O, yürüyen Kur’an’dır.
  6. AYET: “Bu sayede atalarını da uyardığımız gibi, haktan gafil kalmış bir topluluğu uyarabilesin.”
  Görev evrensel, kapsam tüm insanlıktır.
  Bize Yasin’i anlamayı lütfeden Allah’ım, bize vahyin doğum günü olan Ramazanı Kur’an’la kutlamayı nasip eden Rabbimiz; Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.
  Hayırlı bir Perşembe diliyorum.

  Doruk Köyü, 16 Haziran 2016
  Orhan Arslan