MİLLETMİZE, DEVLETİMİZE VE SİYASETE ÇAĞRIMIZDIR.! - MİLLİ VİCDAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • Tarık Sezai KARATEPE
 • nikaO
 • Mustafa Duman
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  MİLLETMİZE, DEVLETİMİZE VE SİYASETE ÇAĞRIMIZDIR.!
  Yazar: MİLLİ VİCDAN
  Ülkemizin doğusu ve batısında yaşayan halklar arasında ayrım yapmadan, Kürt, Türkmen, Arap, Zaza demeden İstiklal Şairimiz Akif’in yüreği ve Aziz SANCAR’ın vakarıyla TERÖRE topyekûn karşı durulmalıdır
  millivicdan.org - Bugün ülkemiz KAVİM VE KABİLE devletlerini çağrıştıran bir cehalet çemberi içerisinde hem yurt içi hem de yakın dış çevresiyle cebelleşmektedir…

  Bizler, Türklüğün “çokluk içinde birlik” ve İslam’ın “kardeşlik bağı” ile bin yıldır Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada gönül birliğini sağlayan bir millete mensubuz. Tarihte onlarca devlet kurmuş ve yedi kıtada 600 yıl hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun varisleri olarak bugün hala bölücü terör gibi bir belanın yüreğimizi yakmasından ve zihni fukaralığın ürettiği sosyal terörle adeta bir cinnet toplumu olma yolunda hızla ilerlemekten ıstırap duyuyoruz…

  Bizler “Milli Vicdan ilmi Düşünce” anlayışı ile bir araya gelmiş bu toprakların “ORGANİK DÜŞÜNÜRLERİ” olarak; öncelikle işinin ehli olmayan siyasal yönetimleri, zulüm yaptığının idrakinde olmayanları, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” anlayışıyla dünyaya bakanları ve özellikle bu kargaşada zulüm gördüğünü iddia edenleri insafa, izana çağırıyoruz..!

  BU KAPSAMDA;

  1- Dün “ÇÖZÜM SÜRECİ” diye devlet aklını rafa kaldıranlar bugün kanı kan ve nefreti nefretle karşılıyor. Bu politik sapmaların yarınlar açısından daha büyük yaralar açtığı idrak edilmeli ve tarihten ders alınmalıdır.
  2- Terör dâhil bütün sosyoekonomik sıkıntılar; toplumsal enerjinin verimli kullanılmaması, ilme ve üretime dönüştürülmemesinin bir sonucudur. Adaletsiz yönetim anlayışları da bunu tetiklemektedir.
  3- Bir taraftan eli kanlı silahlı terör örgütü kararlılıkla temizlenirken, bir taraftan da bölge insanın zulüm görmemesi için çok yönlü tedbirler ciddiyetle alınmalıdır. Gerekirse operasyon öncesi insani kamplar kurulmalı, çocuk ve yaşlılar bölgeden çıkarılmalı, ayrıca bölge halkının maddi/manevi zararları karşılanmalıdır..

  4- Terörden doğrudan etkilenen bölgelerdeki vicdan sahibi halk ile diğer bölgelerde yaşayan ve bu durumdan ıstırap duyan kitleler arasında iletişim köprüleri kurulmalı, kucaklaşma sağlanmalı ve MİLLİ BİRLİK yeniden tesis edilmelidir.

  5- Devlet adalet anlayışından asla taviz vermemelidir. Her türlü suçun cezasının ancak hukuk eliyle verilmesini sağlayacak etkin yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  6- Yavuz Sultan Selim ve İsmail Şah’ın iktidar kavgası Türklüğün bölünüp, İslam’ın siyasallaşmasına yol açmıştı. Tarihi hatalardan ibret alınarak Milli Birliğin ebedi olarak tesisi için ortak temellerin güçlendirilmeli ve binlerce yıllık maneviyat bölünmesinin önüne geçilmelidir.

  7- Cemaat/cemiyet gibi yapılar siyasete bulaşmamalı ve devletin işleyişine karışmamalıdır. Öte yandan her önüne gelene “PARALEL” damgası vurup, eğitim yuvalarına kadar uzanan müdahalelerden de vazgeçilmelidir. İnanç eksenli yeni sosyal fay kırılmaları istemiyoruz.
  8- Ülkemizin doğusu ve batısında yaşayan halklar arasında ayrım yapmadan, Kürt, Türkmen, Arap, Zaza demeden İstiklal Şairimiz Akif’in yüreği ve Aziz SANCAR’ın vakarıyla TERÖRE topyekûn karşı durulmalıdır.

  9- “Dostlarıyla kavga eden düşmanlarıyla savaşmaz” gerçeğinin devlet idaresi, siyasal erk ve kör tarafgirlerince artık idrak edilmesini diliyor ve bekliyoruz…

  SONUÇ OLARAK; Vicdani aklın ön plana çıkarılmasını, merhamete dayalı sevgi ve saygı odaklı adalet anlayışının kurumsallaşmasını, hukukun üstünlüğünün hakim kılınmasını, toplumsal konsensüs ortamında MEDENİYET DEMOKRASİSİ ’ne kavuşmamızı istiyor ve “HUZUR bu toplumun da hakkıdır” diye HAYKIRIYORUZ…