ESMAİ HÜSNA-14(SAMED) - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  ESMAİ HÜSNA-14(SAMED)
  Yazar: Orhan ARSLAN
  Samed ismi, Kur’an’da Ehad gibi sadece İhlas suresinde geçer; “De ki O Allah tekdir, Allah Samed’dir.” Samed isminin tecelli ettiği kimse azla yetinir; maldan müstağnidir. Müstağni; “Her şeye sahip olsan da hiç bir şeyin sana sahip olmasına izin vermemektir”.
  millivicdan.org - (Her şeyin dayandığı ilk sebep son gaye, öncesiz ilk ve sonrasız son)

  Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

  İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

  Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

  Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

  İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

  Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.

  Buyurunuz tanışmaya devam edelim:

  Samed

  Her şeyin dayandığı ilk sebep son gaye, hiç ihtiyacı olmayıp, tüm ihtiyaçları gideren. Öncesiz ilk ve sonrasız son; mutlak tam: ALLAH.

  Kendisinde boşluk olmayan zat, monoblok som gövde: ALLAH.

  Samed ismi, Kur’an’da Ehad gibi sadece İhlas suresinde geçer; “De ki O Allah tekdir, Allah Samed’dir.”

  İkisini beraber düşünün, ayırmayın demektir: Ehad ve Samed: “ Mutlak bir, sonsuz tek; parçalanmaz tam ve bütün: ALLAH ” demektir.

  İhlas suresinin sondan önceki ayeti Samed ismini niteler: “O doğurtmamıştır, doğrulmamıştır (doğurmamış değil).”

  İhlas son ayet: “ Hiç bir şey ona asla denk denk değildir; bırakın denkliği, benzer bile değildir.”

  MALDAN MÜSTAĞNİ OLMAK…

  Samed isminin tecelli ettiği kimse azla yetinir; maldan müstağnidir.
  Müstağni; “Her şeye sahip olsan da hiç bir şeyin sana sahip olmasına izin vermemektir”.

  Dünyaya eyvallah etmez. Konfora esir, servete köle olmaz. İhtiyaçları çok fazla değildir.
  Müstağni insan, Samed olan Allah’a güvenir. Açlık çekse bile açlık korkusu çekmez. Gözü toktur; açı bir ekmek doyurur, açlık korkusu çekeni bir fırın ekmek bile doyurmaz.

  MALA AİT OLMAK…

  Hırslı zengin ise, gerçekte zengin değildir. Elindeki ile yetinmez, ister de ister. O fakirdir, sorulunca “yok” der. O, mala sahip, ya da mala şahit değildir; mala aittir.
  Hırslı zengin Allah’ın Samediyetine dayanmaz; mala dayanır.
  Hırslı zengin ahmaktır; ahmak zengin kazandığını götüremeyen, götüremeyeceğini kazanmaya uğraşandır.
  Akıllı zengin ise, kazandığını götüren, götüreceğini kazanandır.

  ALLAH KULLARININ İHTİYAÇLARINI, BAZI KULLARI ELİYLE GİDERİR

  Onun için, ne muhtaç ettikleri bununla yerinmeli, ne de verenler bununla üstünlük taslamalıdır. Çünkü her iki kesim de birbiriyle imtihan edilmektedir.

  Bir insan başkalarının ihtiyacını ne kadar gideriyorsa, Samed Esması onda o kadar fazla tecelli ediyor demektir.

  SAMED ALLAH’IM…

  Öncesiz ilk, sonrasız son Allah’ım. İlk sebep, son gaye Allah’ım. Her şeyin kendisine dayandığı, kendisi hiçbir şeye dayanmayan Allah’ım. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ım.

  Senin kulun olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyor, Seni sınırsızca övüyoruz.

  Hayırlı Cumalar diliyorum.
  Ankara, 14 Ekim 2016
  Orhan Arslan