ESMAİ HÜSNA (10. EHAD) - Orhan ARSLAN | Milli Vicdanın İlimle Hicreti
 • YAZARLAR
 • Emrullah ÖNALAN
 • Mehmet Zeki İŞCAN
 • Cevat GERNİ
 • Hasan SAĞINDIK
 • Seyfullah TÜRKSOY
 • Menderes ALPKUTLU
 • Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
 • Turan GÜVEN
 • M. Hanefi PALABIYIK
 • Kemal Polat
 • İrfan SÖNMEZ
 • Mustafa AKIN
 • Hacı GÜRHAN
 • Hafize ŞAHİNER
 • Fatma Sönmez
 • Ahmet ÜNAL
 • İrfan SEVİNÇ
 • Şahabettin YILDIZ
 • Oğuzhan ÖLMEZ
 • Ahmet Coşkun DÜNDAR
 • Muharrem BİTİREN
 • Mehmet SAĞLAM
 • Mete ÖZDİKİCİ
 • Ahmet ÖZTÜRK
 • Ufuk ÜNAL
 • B.BARIŞ KERİMOĞLU
 • M.Çağdaş ÇAYIR
 • Ahmet İZZETGİL
 • ERHAN HAŞLAK
 • Veysel AŞKIN
 • Suat UNGAN
 • Hayrullah DEMİR
 • Cemil İLBAŞ
 • Tahsin BULUT
 • Coskun KÖKEL
 • Bülent KARAKELLE
 • Senar BAŞAK
 • Küşat TAŞKIN
 • Ali YENER
 • Orhan ARSLAN
 • Hakkı DURU
 • Hüseyin AKDOĞAN
 • Osman Kenan AKSOY
 • Hayrettin NEŞELİ
 • Kerim Alperen İBİŞ
 • R.Alparslan TOMBUL
 • Mehmet DOĞAN
 • Ali ARASOĞLU
 • Manaf BAGİRZADE
 • Zülfikar ÖZKAN
 • Veysi ERKEN
 • Abdulnasir KIMIŞOĞLU
 • Ömer YÜCE
 • Cengiz Yavilioğlu
 • Kemal YAVUZ
 • M.Lütfü YILDIZ
 • Orhan İBİŞOĞLU
 • Mehmet OKKALI
 • İsmet TAŞ
 • İsmail GÜVENÇ
 • M.Alperen ÇÜÇEN
 • Orhan KAVUNCU
 • Mustafa Toygar
 • Mete GÜNDOĞAN
 • Sadi SOMUNCUOĞLU
 • Ertugrul ASİLTÜRK
 • Yunus EKŞİ
 • Muhammet Esat KESKİN
 • Yücel OĞURLU
 • Aynur URALER
 • Hasan Gökhan Kotan
 • Mehmet Akif OKUR
 • Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK
 • Mahmut Celal ÖZMEN
 • Fazlı POLAT
 • Mustafa İLBAŞ
 • Serkan AKIN
 • Musa IŞIN
 • Gündüz GÜNEŞ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Necdet TOPCU
 • Onur ERSANÇMIŞ
 • Mehmet Bozdemir
 • Fahri Akmansoy
 • M. İkbal Bakırcı
 • M.Talât UZUNYAYLALI
 • Rubil GÖKDEMİR
 • Zeki ŞAHİN
 • Özkan ÖZKAYA
 • Dr. Muhsin YILMAZÇOBAN
 • İparhan UYGUR
 • Sami ŞENER
 • Hakkı ÖZNUR
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Nurettin KALDIRIMCI
 • Ali Rıza MALKOÇ
 • Namık Kemal ZEYBEK
 • Atilla BİTİGEN
 • Mahmut Zeki ÇABUK
 • Emre KESKİN
 • Şener MENGENE
 • Selami BERK
 • Mehmet MUTLUOĞLU
 • Abdullah NEHİR
 • Gafur OTURAK
 • Recai ÇELİK
 • Ahmet Berhan YILMAZ
 • Nazmi ÖLMEZYİĞİT
 • Necdet BAYRAKTAROĞLU
 • MİLLİ VİCDAN
 • KONUK MAKALELERİ
  ESMAİ HÜSNA (10. EHAD)
  Yazar: Orhan ARSLAN
  “Kul”; De ki… Dilinle de ikrar et, öğüt tekrarı bu: Yanlış yapma. Ehad olan, Allah’tan başka hiç kimseyi biricik ve alternatifsiz görme.
  millivicdan.org -

  Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

  İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

  Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

  Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

  İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

  Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.

  Buyurunuz, nüzul sırasına göre tanışmaya devam edelim:

  EHAD

  Mutlak bir, sonsuz tek. Hadsiz, hudutsuz, sayısız tek; azlık, çokluk söz konusu olmadan hesaba, kitaba, ölçüye, tartıya sığmayan tek.

  Tek ama yalnız değil; çünkü O, birliği sonsuz olandır.

  Ne ki yaratandır tekdir, birdir; ne ki yaratılmıştır çifttir, çoktur.

  Allah ehadiyetinde öylesine gayurdur ki, kendinden başka bütün mahlûkat çift yaratılmıştır.

  Ehad zatında tektir, Vahid fiilinde tektir.

  İHLAS SURESİ: ALLAH EHAD’DİR

  İhlas suresi; “Allah kimdir?” sorusunun cevabıdır ve sure tamamıyla Allah’ın zatıyla alâkalıdır.

  “Kul”; De ki… Dilinle de ikrar et, öğüt tekrarı bu: Yanlış yapma. Ehad olan, Allah’tan başka hiç kimseyi biricik ve alternatifsiz görme.

  Tevhidin biri birlemek, çoku çoklamak olduğunu bil; çünkü sadece Allah tektir. Allahtan başka her şey çoktur; sayısızdır. Bu konuda da titizlen. Ehad ne kadar tek ise, O’ndan gayrısı da o kadar çoktur.

  Sevgini-saygının ilk sırasına Ehad olan Allah’ı koy!

  Rabbimizden öğüt: “Ehad olan Allah’ın hakkını her hakkın üzerinde tut ve O’na olan saygıyı da her saygının üzerinde tut.”

  YALNIZ ALLAH’TAN YARDIM İSTE

  Fatiha sözleşmesinde; “Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz.”

  Allahtan başka kimseden bir şey isteme; kimsenin yüzü suyu hürmetine de bir şey isteme.

  Allah tektir, kulluğun ve ibadetin adresi de tek olmalıdır. Kulluğun adresi tek ise, duanın adresi de tektir.

  ALLAH’TAN HAŞYET EDİLİR

  “Onlar Allah’tan başka kimseden korkmazlar (Ahzab 33/39).”

  Haşyet Allah’ın hakkıdır. Çünkü Haşyet sıradan korku değildir.

  Haşyet; korkulanın yüceliğinden dolayı, Havf; korkanın zayıflığından dolayı duyulan korkudur.

  Haşyetin kaynağında korkulan hakkında bilgi, Havfın kaynağında ise, korkulan hakkında cehalet yatar.

  İşte bundan dolayı Haşyet, Ehad olanın hakkıdır.

  Sevgide öncelik Allah’ın idi, korkuda da öncelik Allah’ındır.

  Bize esmasıyla Zatını tanımayı lütfeden Allah’ım; Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

  Hayırlı Cumalar diliyorum.
  Ankara, 20 Mayıs 2016